• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

AB Industristaden överlåter fastigheter till kommunen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 9 november att AB Industristaden ska överlåta samtliga sina parkeringshus och livräddartornet i Tylösand till fastighetsnämnden, samt en lagerlokal till Hallands Hamnar Halmstad AB.

Beslutet innebär att teknik- och fastighetsförvaltningen fortsatt kommer förvalta kommunens parkeringshus, men istället hyr anläggningarna av fastighetsnämnden. Hallands Hamnar Halmstad AB kommer äga lagerlokalen som man tidigare varit hyresgäster till. För livräddartornet i Tylösand kommer gällande hyresavtal med livräddningssällskapet löpa vidare även efter att anläggningen överlåtits till fastighetsnämnden.

Bakgrunden till överlåtelserna är att kommunen bedömer att de fastigheter som nu finns i AB Industristaden har en nära anknytning till kommunens och hamnens löpande verksamheter. Kommunen bedömer därmed att det organisatoriskt blir mer effektivt att leda, samordna och följa upp verksamheterna efter att anläggningarna överlåtits.

Överlåtelserna förväntas vara genomförda 2022-01-01. Nästa steg är att kommunfullmäktige beslutar om att AB Industristaden ska avvecklas.