• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

380 miljoner till nya Östergårdsskolan

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade den 19 oktober att godkänna fastighetsnämndens begäran om 380 miljoner kronor för att gå vidare med projekteringen av nya Östergårdsskolan.

Beslutet innebär att kommunen fortsätter projekteringen av den nya skolan som ska byggas för årskurserna 4–9. Den nya skolan ska rymma nästan 900 elever, vilket är en ökning med 300 elever jämfört med idag.

Östergårdsskolans nuvarande lokal har flera brister när det gäller säkerhet och trygghet runt nuvarande skolbyggnad. Intill lokalen finns bland annat flera smala passager där personer kan vistas ostört om kvällar och nätter, vilket bidrar till skadegörelse och otrygghet. Det är också svårt för skolans personal att ha uppsikt över skolgården på dagtid.

Den gamla skolan planeras att rivas i samband med att den nya skolan står klar höstterminen 2024.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen som är nästa beslutsinstans.