• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

25-årsgåva även till daglig verksamhet

Kommunstyrelsens personal- och ledningsgrupp beslutade den 19 oktober att minnesgåvor ska delas ut till deltagare inom daglig verksamhet. I likhet med övriga kommunanställda, kommer tjänstgörande inom daglig verksamhet enligt förslaget erbjudas minnesgåvor om 5 200 kronor efter 25 års tjänstgöring.

Bakgrunden till beslutet är en motion från Vänsterpartiet som bland annat hänvisar till att Halmstads kommun har som mål att vara en inkluderande kommun och en attraktiv arbetsgivare. Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen beräknas cirka 50 personer omfattas av beslutet.

Daglig verksamhet riktar sig till personer som på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa har svårt att få ett arbete. Det ska ge en meningsfull sysselsättning, möjlighet till personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Slutgiltigt beslut i ärendet tas av kommunfullmäktige.