• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

12 miljoner extra för tillfälliga insatser inom skola och barnomsorg

Skolområdena i Halmstads kommun kommer att få en extra ekonomisk förstärkning på 12 miljoner kronor för att bland annat mildra effekterna av pandemin.

Det beslutade barn- och ungdomsnämnden vid sitt sammanträde den 19 maj.

De extra pengarna har skapats genom att antalet barn och elever i verksamheten inte varit lika många som budgeterat. Det har gjort att skolområdena lämnat tillbaka pengar till förvaltningen centralt.

Samtidigt visar prognosen för skolområdena att det går mot underskott och det behövs insatser för att mildra effekterna av pandemin. Pengarna kan då exempelvis användas till utökad lovskola, läxhjälp eller att behålla utökade resurser som inte varit finansierade i årets budget.

Man kan också använda pengarna till säkerhetsåtgärder och inventarier till lägre belopp som inte finns i inventariebudgeten. Pengarna ska dock inte användas till sådant som leder till fasta långsiktiga kostnader.

De fristående skolorna i kommunen kommer också att ta del av de extra insatserna.