Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Utmanarrätt

Vill du driva en kommunal verksamhet? Halmstads kommun har tagit beslut om att tillämpa utmanarrätt. Detta innebär att du som är intresserad av att driva en kommunal verksamhet kan utmana kommunen.

Vad innebär utmanarrätt?

Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare.

Den nämnd som är ansvarig för verksamheten är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om den ska leda till en förstudie eller annan åtgärd. Nämnden kan vid en prövning besluta att verksamheten inte ska konkurrensutsättas vilket innebär att utmaningen avslås. Exempel på skäl för avslag kan vara att kommunen vid konkurrensutsättning riskerar att tappa kompetens inom ett specifikt område eller att marknaden riskerar att komma i obalans.

Om utmaningen antas inleds en förstudie som blir underlag för nämndens beslut. Om nämnden beslutar att verksamheten kan konkurrensutsättas lämnas ärendet vidare för upphandling i vanlig ordning och är öppen för alla intressenter och inte bara för utmanaren.

Här kan du läsa mer om utmanarrätt och hur du gör för att utmana kommunenPDF.

Här kan du läsa kommunens riktlinjer för konkurrensutsättning av verksamhetPDF