Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lämna anbud till kommunen

Det första och kanske viktigaste rådet om du vill lämna anbud är att bevaka när kommunen annonserar sina upphandlingar. Detta kan till exempel ske genom att regelbundet besöka vår webbplats eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst.

Observera att det är upphandlingar som Halmstads kommun handlägger som annonseras på vår webbplats, ibland deltar vi i andra myndigheters upphandlingar och dessa upphandlingar annonseras inte på vår webbplats.

En offentlig upphandling genomförs skriftligt. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Om du vill lämna anbud till kommunen, tänk på följande:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga. Ett anbud kan inte kompletteras i efterhand så det är viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras av dig klart och tydligt och att du lämnar in era bästa villkor direkt!
  • De intyg och handlingar som efterfrågas i förfrågningsunderlaget måste också bifogas till anbudet - lämna alltid in all efterfrågad information om ert företag.
  • Se till att samtliga skall-krav uppfylls! Anbud som inte uppfyller skall-kraven får inte lov att utvärderas.
  • Håll koll på sista dag för att lämna in anbudet och att anbudet lämnas in innan tiden löpt ut. Lämnar du in anbudet för sent får anbudet inte lov att utvärderas. Det gäller även eventuella produktkataloger som efterfrågas av kommunen.
  • ESPD-blankett att ladda nerWord. Obs! Det är frivilligt att använda blanketten.

Om du tycker att något i förfrågningsunderlaget är otydligt eller felaktigt - kontakta ansvarig upphandlare på kommunen så fort som möjligt! Vi vill ha in frågor, ifrågasättande och kritik men under anbudstiden och i god tid innan sista anbudsdag.

Halmstads kommun samarbetar med Skatteverket

Halmstads kommun och Skatteverket har ett stort intresse av att alla som anlitas är seriösa företag som sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter. Om alla spelar efter samma regler skapar vi tillsammans en sund konkurrens.

Vad innebär samarbetet?
Det förebyggande samarbetet innebär att Halmstads kommun begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina leverantörer, både inför upphandling och löpande under projektets gång.
De offentliga uppgifter som Skatteverket lämnar ut om företaget är:

  • Godkänd för F-skatt
  • Momsregistrerad
  • Arbetsgivarregistrerad
  • Arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna
  • Status på skattekontot

Vad innebär samarbetet för dig?
Halmstads kommun ställer krav på att även du som leverantör begär in uppgifter om skattestatus för de företag som du i din tur anlitar. Det gör du enkelt genom att meddela organisationsnummer för det företag som du tänkt anlita till Halmstads kommun.
Om du själv vill kontrollera ett företag inför en upphandlingen, kan du skicka in förfrågan på blankett SKV 4820 som du hämtar på Skatteverkets hemsida.
Observera att uppgifterna som du får kan vara tidsbegränsade.
I avtal mellan dig och dina leverantörer, skriftliga eller muntliga, bör du meddela om att det  förebyggande samarbete med Skatteverket ska ingå.

Hör av dig till Skatteverket eller Halmstads kommun om det är oklart vad samarbetet innebär. Vi finns till för att underlätta arbetet och hjälper gärna till med att reda ut oklarheter.