Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Innovationsupphandling av digitala skolverktyg

Hur upphandlar vi framtidens digitala verktyg för skolan – lösningar som inte finns på dagens marknad? Det ska LEA-projektet komma fram till.

Att upphandla produkter och tjänster som ännu inte finns kallas innovationsupphandling. Istället för att invänta färdiga lösningar, är det beställaren och användaren som driver innovation utifrån sina behov. För att komma fram till hur sådana upphandlingar av digitala verktyg för skolan kan gå till, deltar upphandlare från Halmstads kommun i EU-projektet LEAlänk till annan webbplats. Projektet ska vara klart år 2020.

LEA ska bland annat resultera i:

  • Ett gemensamt upphandlingsunderlag för PCP och PPI för digitala skolverktyg. PCP och PPI är de två stegen i en innovationsupphandling. En längre förklaring hittar du i faktarutan.
  • Att identifiera gemensamma behov och utmaningar inom digitalt lärande.
  • Samarbete mellan beslutsfattare, upphandlare, experter, leverantörer och professionen inom utbildningssektorn för hållbart digitalt lärande.
  • Ett nätverk av offentliga upphandlingsaktörer av digitala verktyg för utbildningsområdet inom EU.

LEA startades 2018 på initiativ av EU-kommissionen och leds av det finska universitetet University of Jyväskylälänk till annan webbplats. Projektet består av sjutton partners från nio olika EU-länder och ska bidra till målen i EU:s tillväxtstrategi EU2020 för smart och hållbart lärande för allalänk till annan webbplats. Deltagarna är upphandlare, skolrepresentanter och tekniska experter.

PCP och PPI – förklaring

Pre-Commercial Procurement

PCP är en metod inom offentlig upphandling av innovation, för att upphandla forskning och utveckling snarare än faktiska varor och tjänster. Om varor eller tjänster utvecklats efter forsknings- och utvecklingsfasen måste en ny separat upphandling ske för de varorna och tjänsterna. PCP kan vara första steget i utvecklingsfasen och fokus på forskning och utveckling och kan följas av PPI som steg två.

PPI – Public Procurement of Innovation

PPI är en upphandling där offentliga aktörer agerar som initiativtagare och beställare för innovativa varor och tjänster. Dessa varor och tjänster ska inte vara tillgängliga för storskaliga kommersiella köp och kan även inkludera tester utav varan eller tjänsten. PPI ska tolkas som att man är närmare marknaden med produkter och tjänster än inom PCP.

Läs mer om PCP och PPIlänk till annan webbplats