Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Upphandlingar och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Upphandlingsplan 2018

Upphandlingsplan 2018 finner du här nedan, indelad i kommungemensamma och förvaltningsspecifika upphandlingar, fastighetskontoret, HFAB och HEM.

Här kan du även ladda ner eller skriva ut upphandlingsplan 2018 i sin helhet.PDF

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Planen är preliminär och kan komma att förändras.

 • Upphandlingsplan - kommungemensamma och förvaltningsspecifika


  • Miljöfordon
  • Stationstankning
  • Inkassotjänster
  • Sakkunnigt biträde till Halmstads kommuns förtroendevalda
  • Konsult- och utbildningstjänster/Tekniska konsulttjänster LBVA
  • "Kontor, möbler, undervisningsmaterial, fotografering/Belysning"
  • Hälsa, vård, sjukvårdsmaterial, glasögon/Psykoterapi för vuxna
  • Gatusalt och kalkflis
  • "Kontor, möbler, undervisningsmaterial, fotografering/Möbler SKL"
  • MFP och skrivare
  • Klienter
  • Rakelmobiler
  • Internetaccess
  • Betongvaror
  • Klottersanering
  • Teknik till projekt Söder
  • Bibliotekscaféet
  • Återlämningsrobot
  • Bokbuss
  • Vinterväghållning
  • Arboristtjänster
  • Vägmärken
  • Trafiksignaler
  • Teknikleverantör (ljud och bild)
  • Flisning av GROT (genar och toppar)
  • Försäljning av energived och utfallna sortiment
  • Hyrfordon, säsong (lågtidsinhyrning)
  • Bärgning
  • Miljöfordon, dynamisk med serviceavtal
  • Försäljning fordon, auktion
  • Bränsle, stationstankning
  • Biltvätt, rekond
  • Besiktning
  • Reservdelar verkstad
  • Traktor TF
  • Gräsklippare TF
  • 4-axlad lastbil
  • VA- och VVS-material
  • Arbetskläder skyddsskor
  • Arbetskläder fastighet, teknik och vaktmästare
  • Trädgårds- och skogsredskap
  • Kommunförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Rekryteringstjänster
  • Buss med förare
  • IPR (inlösen av pensionsskuld)
  • Livsmedel - ägg
  • Livsmedel - grossist
  • Konditorikakor typ Delicato
  • Livsmedel - färskt bröd och konditorivaror
  • Bygg- och trävarumaterial
  • Personlarm
  • Hyrmaskiner - Bodar, modulbaracker och förrådscontainers
  • Hyrmaskiner - Maskiner utan förare, större handverktyg, byggnadsställningar
  • Entreprenad/hantverkstjänster - Lekplatser
  • Bevakningstjänster
  • Laboratorietjänster
  • Hyra av tekniska tjänster och teknik för tillfälliga projekt eller arrangemang/evenemang
  • Digitala inpasseringssystem
  • Hjulgrävmaskin
  • Bokbuss
  • Förskolebussar
  • Filmbuss LBVA
  • Beg. lastbil Kattegattskolan
  • Cyklar
  • Spolbilstjäster (LBVA hyr container)
  • Ev. körjournaler Addmobile
  • Vimek skogsmaskin TF
  • Kran till traktorvagn TF
  • Service av fordon
  • Nyckelfria lås
  • E-learningplattform
  • Mobila personlarm
  • Digitala inpasseringssytem
  • IFO, VO och handledning
  • Tidsrapporteringssystem
  • Tvätt yttre beklädnader fastigheter
  • Fuktutredningar
  • Inbrotts- och passagesystem
  • Akustikågäder
  • Digitala lås
  • Digitalt schemastöd
  • Inventariesystem
  • Vändlakan
  • Planeringssystem samt tid- och insatsregistrering
  • Bearbetarmaterial (rör plåt metaller)
  • Piggning

 • Upphandlingar - HEM


  • Hjullastare till KHD
  • Supervisortjäster Pannor
  • Reservpanna 6 MW och spetspanna 20 MW
  • Elmaterial
  • Slangar till textilfilter
  • Elmaterial inkl förrådshållning
  • Bränsle och askhantering Oceanen
  • Elinstallationer i produktionsanläggningar
  • Processkemikalier
  • Solcellpaket till näringsidkare (preliminär)
  • Vattentankar inklusive stativ till vattenrening P1/P2
  • CMS-system (ny webbplats)
  • Instrumentmontage
  • Ventilservice
  • Arbetskläder
  • Slagghantering
  • Service och konsultation av passagesystem
  • Fakturautskrifter
  • Systemstöd för CRM, ärendehantering, system för marknadskommunikaiton, webb m.m.
  • UWS (Underjordiska avfallssystem)
  • Investeringsprojekt H8 och H10
  • Entreprenader för distributionsanläggningar 0,4 - 24 kV
  • Digital nyckelhantering
  • Matavfallsfordon
  • Sidlastare 

 • Upphandlingar - fastighetskontoret


  • Kärlekens skola Nybyggnad grundskola, 550 elever Utförandeentreprenad
  • Steningeskolan inkl. förskola Nybyggnad grundskola, 75elever/4 avd. förskola Totalentreprenad
  • Holms förskola Ombyggnad skola till förskola Utförandeentreprenad
  • Sofiebergs skola Om- och tillbyggnad för + 100 elever Utförandeentreprenad

 • Upphandlingar - HFAB


  • Bevakningstjänster
  • Fotograftjänster - generell, ex eventbilder
  • Fotograftjänster - porträttfotografering
  • Brandskyddskontroller
  • Hyresgästundersökningar - bostäder
  • E2 - reparation av vitvaror
  • E5 - Tillsyn, skötsel, reparation av tekniska installationer
  • Byggservice
  • Växelupphandling
  • Juridiska tjänster
  • Juridiska tjänster - IT-rätt
  • Kopieringsmaskiner
  • Besiktning lekplatsutrustning
  • Digitalatjänster
  • Kommunikationstjänster
  • Aviseringsrutiner
  • Yttre skötsel
  • Upphandlingskonsult
  • Golvservice
  • IT-hårdvara/IT-konsult
  • Tekniska konsulter 16 kategorier
  • Miljökonsulter
  • Renovering vattenskadade badrum