Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Upphandlingar och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Coronaviruset - information till leverantörer

Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?
När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar Halmstads kommun att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras. Men dialog med kommunen är viktigt, där vi resonerar kring möjligheter för att lösa olika problem tillsammans.

Vårt företag har drabbats på grund av Coronaviruset och kan inte leverera till kommunen enligt avtal, hur ska vi hantera detta?
Ni kontaktar i första hand beställaren och för en dialog.

Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?
En bedömning behöver genomföras i varje enskilt fall. Vidare följer Halmstads kommun upphandlingsmyndighetenslänk till annan webbplats tips och råd till upphandlande organisationer löpande.

Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?
En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Bedömningen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av Corona-smitta?
Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?
Det är viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet utifrån varje enskilt avtal.

Upphandlingsplan 2020-2021

Upphandlingsplan 2019-2020 finner du här nedan, indelad i kommungemensamma och förvaltningsspecifika upphandlingar, fastighetskontoret, HFAB och HEM.

Här kan du även ladda ner eller skriva ut upphandlingsplan 2020-2021 i sin helhet.PDF

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Planen är preliminär och kan komma att förändras.

 • Upphandlingar - HEM


  • Nytt pannreglersystem, inkl kontrollrumsutrustning och relaterad hårdvara i panna för förbränningsluftdistribution och styrning
  • Nya fjärrvärmeväxlare och råvattenkylare
  • Nya cirkulationspumpar Hetvattenkrets
  • Byggentreprenader för upprustning av Bränslebunker 1
  • Elentreprenad för flytt av ställverk
  • Mek samt Byggentreprenad för byte av bränslebunker 1 tak och räl till bränslebunker 1 bränsletravers
  • Byggentreprenad för byggnation av ny byggnad för ställverk och pumpar
  • Totalentreprenad för nytt SNCR system
  • Maskinleverans med montage, nya bränsleinmatare (x2)
  • Byte av distribuerade noder för styrsystem inklusive skåp och kabelinstallation
  • Nya luftflödesmätare för primär och sekundärluft
  • Nya primär och sekundärluftfläktar
  • Rörentreprenad för nya fjv-vvx och råvattenkylare
  • Elentreprenad för kraftmatning till nya och utbytta komponenter
  • Rörentreprenad för utbyte av uttjänta ventiler.
  • Rör/Mekentreprenad för nya förbränningsluftkanaler
  • Rörentreprenad för uppgradering av kylmantelsystem för nya bränsleinmatare.
  • Maskinleverans med montage, kylfläktsystem för kylning av P1P2.
  • Källsorteringsmöbler
  • Jonbytarfilter samt kondensatåtervinning på Oceanen
  • Eldfast infodring
  • Rörentreprenad för installation av tryckluftsledningar
  • Mina sidor verktyg
  • Askutmatningssystem P3
  • Ammoniak
  • Svets & Reparationsarbete på tryckbärande anordningar
  • Tung industrisanering
  • Ställningsbyggnation
  • Kemikalier till fjv- fjk, pann- och matarvatten
  • Vattenreningsutrustning
  • Inmätningsprojekt
  • Containrar inkl komprimatorer till ÅVC
  • Underjordiska avfallssystem (UWS)
  • Service, inköp av läsare och taggar, licenser till passagesystem
  • Inkassotjänster
  • Matavfallspåsar för optisk sortering
  • Totalentreprenad för ombyggnad av vattenreningsanläggning
  • Nytt RO filter system för vattenrening
  • Renovering av pumpar
  • Flygaska KHD
  • Leverans och konsignationsavtal
  • Besiktning och egenkontroll av tryckbärande anordningar och lyftanordningar
  • Tunga fordon- 2 st Baklastare
  • Tunga fordon- 2 st lastväxlare
  • Maskinleverans med montage, nya textilfilter för rökgasrening inklusive askhantering
  • Reparationer av tunga fordon
  • Reparationer, blästring och lackering av containrar
  • Verifiering av utsläppsrätter
  • Supportavtal NES med varuleveranser
  • Tryckeritjänster
  • Support och underhållsavtal advance collection manager
  • Vattenmätarinsamling/avläsning
  • Slaggschakt P3 med ev vattenkyld mantel
  • Automatiserad vattensotningsutrustning P3
  • Överhettare P3, SH1.5/2.1
  • Installation, underhåll och Entreprenader inom Fjv & Fjk
  • Transporttjänster HEM Nät
  • Affärssystem (ersätter BFUS)
  • Maskinleverans med montage, nya ekonomisers inklusive sotning och askhantering.
  • Plastmaterialarbeten
  • System för lönekartläggning
  • Ny mätarutrullning samt insamlingssystem
  • Upprustning av rostersystem
  • Byte av pannväggspaneler, renovering tryckkärl
  • Löne- och HR system
  • Leverans av nätstationer; Leverans av ställverk
  • Laboratorietjänster
  • Leverans av ställverk
  • Transformatorer 100-1250 kVA
  • Rivningsentreprenad för rivning av rökgasreningssystem och ekonomisers
  • Komplettering av/Ny miljömätrustning
  • Återvinning av trädgårdsavfall
  • Utförandeentreprenad för installation av rökgaskanaler och nya rökgasfläktar
  • Nya rökgasfläktar
  • Tekniska konsulttjänster
  • Affärssystem/Kundinformationssystem
  • Mottagningsservice och hjullastartjänst
  • Webbtjänst IDHA online
  • Viktoria 2
  • CRM system (ärendehantering)

 • Upphandlingar - fastighetskontoret


  • Gruppboende Åled
  • Ranagårdsskolan
  • Nyhemsskolan
  • Korttidsboende
  • Fyllingeskolan
  • Albinsro förskola
  • Östergårdsskolan

 • Upphandlingar - HFAB


  • Byggservice
  • Golvservice
  • Yttre skötsel
  • Hyresgästkommunikation
  • Saneringsarbeten
  • Part för arbete med Passagesystem
  • Sprutlackering
  • Skyltar
  • Skötsel av perennplanteringar