Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Serveringsvagnar

Serveringsvagnar och annan ”pop-up” matförsäljning som är flyttbara, exempelvis vagnar, bodar, kiosker har bokade platser.

  • Tillstånd ska sökas hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Ansökan kan ske tidigast två månader innan verksamheten ska starta. Bild på vagnen, boden eller kiosken ska bifogas samt information om vad som ska serveras.
  • Tilldelning av platser görs av teknik- och fritidsförvaltningen.
  • Vid tilldelning av platser tas hänsyn till mångfald i matutbud samt gestaltning och utformning av fordonet som ska passa in i stadsmiljön.
  • Företräde till plats upphör att gälla vid överlåtelse av verksamheten, till exempel till annan juridisk person. Platsen får inte utarrenderas till annan person eller företag.
  • Tillståndshavare med önskemål om samma plats som tidigare har företräde under förutsättning att gällande villkor uppfylls. Eventuell misskötsel kan komma att tas in i bedömningen vid kommande ansökningar om tillstånd.
  • Om gällande lagstiftning och villkor i upplåtelsen, eller övriga myndighetstillstånd, inte följs kan tillstånden dras in under pågående tillståndsperiod.
  • Önskvärd närvaro, minst fyra dagar per vecka.