Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Krav för att få tillfälligt serveringstillstånd:

  • Mat ska tillhandahållas.
  • Livsmedelsanläggningen (kök, varmhållningsutrustning, kyl eller liknande) ska vara registrerad hos miljö- och hälsoskyddskontoret
  • Lokalen ska vara lämplig med tillräckligt antal sittplatser, överblickbar och godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt (räddningstjänsten kontrollerar detta).
  • Sökande får inte ha brottsligt förflutet eller ha skulder mot det allmänna.
  • Minst 50 procent av bolagsmännen/ägarna ska ha kunskaper om alkohollagstiftningen, det vill säga ska ha klarat ett kunskapsprov som du bokar med din handläggare.

Handläggningstid för tillfälligt serveringstillstånd är ca 1 månad, under förutsättning att ansökan är komplett när den lämnas in.

Du kanske även behöver andra tillstånd till ditt evenemang. För att få reda på vad det är för andra tillstånd du kan behöva ansöka om eller anmälningar du behöver göra kan du titta i kommunens tillståndsguide vid evenemang.