Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Regler för dig som har serveringstillstånd

Tillståndsenheten har nedan sammanfattat ett antal viktiga bestämmelser från alkohollagen (2010:1622) för att underlätta för dig som ny tillståndshavare i kommunen.

Läs mer om servering av alkohol

Serveringsansvariga

På restaurangen måste alltid finnas minst en person som har ansvar för serveringen under hela serveringstiden. Om du som tillståndshavare inte kan närvara vid serveringen ska du i stället utse en serveringsansvarig person. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år, vara lämplig för uppgiften och ska anmälas till tillståndsenheten. Det är du som tillståndshavare som ansvarar för att personerna är lämpliga för uppgiften. (8 kap 20-22 §§ alkohollagen)

Anmälningsplikt

Den som har serveringstillstånd är skyldig att anmäla förändringar. Observera att anmälan ska göras innan förändringar sker. Om förändringen inte kunnat förutses ska anmälan göras utan dröjsmål. Exempel på anmälningspliktiga händelser är ändringar av till exempel personer med betydande inflytande i rörelsen, verksamhetens inriktning, ombyggnation av serveringsställe, restaurangens kontaktuppgifter eller om verksamheten läggs ned. (9 kap 11§ alkohollagen).

Personal

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning eller nykterhet. Ordningsvakter som är förordnade enligt 2 § 4 lagen om ordningsvakter är undantagna. (8 kap 18 § alkohollagen).

Tänk på att ha rätt antal ordningsvakter ifall ni av polismyndigheten fått villkor att anlita förordnade ordningsvakter för att upprätthålla allmän ordning.

Tillsyn

Tillståndsenheten har tillsynsansvar enligt alkohollagen för restauranger med serveringstillstånd. Tillsynen kan utföras av enbart tillståndsenheten eller av tillståndsenheten i samverkan med andra myndigheter. Tillsynsmyndigheterna har rätt att få tillträde till samtliga lokaler på serveringstället vid tillsynen. De som arbetar på restaurangen är skyldiga att hjälpa till under tillsynen. Om din restaurang exempelvis har en utökad serveringstid eller är en verksamhet som riktar sig mot yngre personer innebär det fler tillsynsbesök per år. Tillsynsbesök behöver inte betyda att vi har klagomål på verksamheten. (9 kap 2 § och 13§§ alkohollagen)

Tillsynsavgift

Marknadsföring och erbjudanden

Ett serveringsställe får inte uppmana eller förmå sina gäster att köpa alkoholdrycker (8 kap 21 § alkohollagen). Marknadsföring av alkoholdrycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till konsumtion av alkohol. I marknadsföringen är det viktigt att alkoholfria alternativ också får utrymme på exempelvis bartavlor och drinklistor. (7 kap 1§ alkohollagen). Vill restaurangen marknadsföra ett kombinationserbjudande med mat och dryck måste erbjudandet också presenteras med en lättdryck. Det alkoholfria alternativet måste ha ett lägre pris. Vid prissättning av alkoholdrycker bör ett tillägg om minst 25 procent av inköpspriset göras. Det är inte tillåtet att rabattera alkoholdrycker, till exempel genom erbjudanden som ”köp två betala för en”. Vill du sälja alkoholdrycker till lägre pris än det ordinarie kan du erbjuda ”happy hour” eller ”after work”-priser, men då ska erbjudandet även gälla lättdrycker och minst några maträtter. (8 kap 22§ alkohollagen). 

Det är inte förenligt med alkohollagen att servera större mängder alkohol på en gång till en person eller en mindre grupp. Detta gäller till exempel servering av helflaskor spritdrycker, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, drinkvagnar och andra tillfällen när man överlåter servering till gästerna. (8kap 20-22 §§ alkohollagen).

Förvaring och förtäring av alkoholdrycker

På ett serveringsställe får bara förtäras och förvaras starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker som är inköpta i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Detta innebär att alkoholdrycken måste vara inköpt från den som har rätt att bedriva partihandel med varan eller från Systembolaget. Med ett serveringsställe menas alla lokaler och utrymmen som används i en serveringsrörelse. Det är inte möjligt att upplåta någon del av serveringsstället för arrangemang där gästerna själva tar med alkoholdrycker. Gästerna får inte heller lämna restaurangen med alkoholdrycker de köpt där. (8 kap. 23 och 24 §§ alkohollagen)

Gåvoförbud

För alla som säljer alkoholdrycker finns det ett generellt gåvoförbud som innebär att det är förbjudet att bjuda gäster på alkoholdrycker. Det går därför inte att kompensera gästen med till exempel avec till kaffet. (Däremot går det givetvis bra att bjuda på kaffe eller dessert.) (7 kap 2 § alkohollagen)

Tobak

Kommer ni ha försäljning av tobak på ert serveringställe skall detta anmälas till tillståndsenheten. Bifoga ett egenkontrollsprogram till blanketten.

Restaurangrapport

Tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att varje år redovisa försäljning, priser och volymer i en så kallad restaurangrapport. (FHIFS 2010:5). Blanketten för rapporteringen brukar skickas ut i december månad och ska ha kommit in till tillståndsenheten senast 1 mars. Tillståndshavaren kan även välja att göra redovisningen direkt i tillståndsregistret. Instruktioner om detta bifogas restaurangrapporten.

Tillsynsavgift

Kommunen får ta ut en avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd (8 kap 10§ alkohollagen). Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta avgiften beror på serveringsställets serveringstid. Den rörliga bestäms av serveringställets redovisade omsättning av alkoholdrycker.

Kurs i ansvarsfull alkoholservering

Halmstads kommun erbjuder kostnadsfri utbildning i ansvarsfull alkoholservering för serveringspersonal och personal med uppgifter av betydelse för ordning och nykterhet. Enligt beslut av socialnämnden i Halmstads kommun ska alla serveringsställen med senare öppettider (03:00) se till att deras serveringsansvariga genomgår en kurs i ansvarsfull alkoholservering.

Viktiga minnespunkter!

  • Kolla alltid legitimation på unga gäster - vid tveksamhet, servera inte alkoholdrycker.
  • Servera inte berusade gäster - märkbart påverkade, dvs fulla personer ska gå hem.
  • Rökrum och toaletter hör inte till serveringsytan - alltså får ingen alkohol tas med dit.
  • Lagad eller annan tillredd mat ska tillhandahållas under hela serveringstiden. Efter klockan 23.00 får dock matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter, så kallad pubmeny. Chips och nötter är inte tillräckligt.
  • Avsluta alltid serveringen i rätt tid – efter 30 minuter ska lokalen vara tömd.
  • Betala skatter och avgifter till det allmänna frivilligt och i tid.
  • Lämna in restaurangrapporten i tid.
  • Anmäl alltid förändringar som har betydelse för tillsynen.

Tveka aldrig att höra av dig till kommunen med dina frågor!