Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd. Avgiften tas ut även om du skulle få avslag på ansökan, eftersom den bekostar kommunens prövning.

Kommunen tar även ut en avgift för den årliga tillsynen, som du hittar längre ner på sidan.

Bakgrund till avgifternaPDF

Prövningsavgifter

Ärende

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd


Allmänheten och slutet sällskap

9 500 kr

Utvidgat eller ändrat (serveringstid,serveringsyta)

2 000 kr

Gemensam serveringsyta (per sökande)

2 000 kr

Pausservering

8 500 kr

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag (nya bolagsmän/ägare)

6 500 kr

Cateringtillstånd (stadigvarande serveringstillstånd, till slutet sällskap vid catering)


För sökande som har ett stadigvarande serveringstillstånd

6 500 kr

För sökande som inte har ett stadigvarande serveringstillstånd

8 500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd


Allmänheten

6 200 kr

Slutna sällskap

1 100 kr

Gemensam serveringsyta (per sökande)

2 000 kr

Tillfälligt utvidgat/ändrat stadigvarade serveringstillstånd

1 000 kr

Provsmakningstillstånd


Stadigvarande provsmakningstillstånd

8 500 kr

Tillfälligt provsmakningstillstånd

6 200 kr

Kunskapsprov


Avgift (inkluderande två omprov vid behov)

2 000 kr

Cateringlokal


Anmälan om cateringlokal

800 kr

Tillsynsavgifter

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen både med en fast tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska du lämna in en gång per år. Om restaurangrapporten inte lämnas in kan du få en varning eller serveringstillståndet återkallas.

Avgift

 

Fast avgift med normal serveringstid (klockan 11-01)

2 000 kr

Fast avgift efter normal serveringstid

4 000 kr

Rörlig avgift (se tabellen nedan)


Fakturering

Socialförvaltningen faktuerar efter att ansökan är inkommen.

Årsomsättning

Avgift

0-25 000 kr

0 kr

25 001-100 000 kr

2 426 kr

100 001 - 250 000 kr

3 638 kr

250 001 - 500 000 kr

4 851 kr

500 001 - 1 000 000 kr

6 040 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

7 271 kr

2 000 001 - 3 000 000 kr

8 489 kr

3 000 001 - 4 000 000 kr

9 702 kr

4 000 001 - 5 000 000 kr

10 914 kr

5 000 001 - 6 000 000 kr

13 283kr

6 000 001 - 8 000 000 kr

14 553 kr

8 000 001 - 10 000 000 kr

15 824 kr

>10 000 000 kr

17 325 kr