Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Servering av alkohol på uteservering

Du som har serveringstillstånd på din restaurang kan ansöka om att även få servera alkohol på din uteservering.

För att få servera alkohol på uteservering ska vissa grundkrav vara uppfyllda enligt alkohollagen (2010:1622).

Plats

  • En uteservering ska vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden där servering inte får förekomma.
  • Den ska vara belägen så att den är överblickbar. En uteservering bör även ligga i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna.
  • Platsen ska disponeras av tillståndshavaren. (För offentlig platsmark krävs tillstånd från Polismyndigheten för att få disponera marken).

Servering

Enligt alkohollagen får alkoholservering inte medföra olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det ska alltid finnas personal som har uppsikt och kontroll över serveringen och att ingen alkohol tas med till eller från serveringsstället.

Ansökan

Inför varje säsong ska du som är restaurangägare göra en ny ansökan om uteservering i god tid hos polisen.

Serveringstillstånd för uteservering behöver du däremot bara söka på nytt om du gjort några förändringar. Förutsättningen är dock att du har polistillståndet klart.

Tillståndsenheten som prövar din ansökan kontaktar alltid miljöförvaltningen och polismyndigheten.  De yttrar sig om riskerna för oordning och störningar och om sökt serveringstid.

Bifoga planritning, kopia av markupplåtelsen från polisen till din ansökan.