Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Byggetablering

I första hand ska kvartersmark användas, i de fall det finns behov att använda allmän platsmark för att få plats med upplag, bodar, ställningar, containers eller liknande ska tillstånd sökas.

Tänk på:

  • Påverkas trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik) krävs trafikanordningsplan
  • Byggskyltar ska sättas upp inom den upplåtna ytan
  • Bilparkering ingår inte i upplåtelsen

Vid behov av att använda allmän platsmark krävs polismyndighetens tillståndlänk till annan webbplats. Tillstånd utfärdas efter samråd med teknik- och fritidsförvaltningen.

En skriftlig ansökan ska skickas in till polisen i god tid innan etableringen. Kostnaden för kommunens markupplåtelse hittar du här.