Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Butiksexponering

Butiksexponering innebär att du som näringsidkare kan exponera varor i marknadsföringssyfte eller för utsmyckning. Det kan vara egna varor eller utsmyckning som gör miljön vid entrén trevlig. Butiksexponering kan bidra till en attraktiv och välkomnande stadsmiljö.

Tillstånd

Tillstånd hos polisen behöver inte sökas för krukor, entrémattor och godkända trottoarpratare (max en trottoarpratare är tillåten per entré och verksamhet) som placeras vid verksamhetens entré i direkt anslutning till fasaden. Exponering får endast stå ute under butikens öppettider och allt material ska plockas bort dagligen efter affärstidens slut.

Butiksexponering som kräver tillstånd från polisen är exempelvis varuställ, bänkar och liknande.

För att tillfälligt få hyra olika platser som tillhör allmänheten, så kallad offentlig plats, krävs tillstånd av polisen. En skriftlig ansökan lämnas till polisenlänk till annan webbplats. Ansökan bör lämnas in i god tid, senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Polisen lämnar sedan ansökan vidare till Halmstads kommun som säger ja (tillstyrker) eller säger nej (avslår) till ansökan/tillståndet. En handläggningsavgift tas ut av kommunen.

Utformning av exponeringsmaterial bestäms genom ’Riktlinjer för utformning av uteserveringar och exponering utanför butiker i Halmstads kommun. Se bifogad PDF under relaterad information.

Riktlinjer tillfällig markupplåtelse för butiksexponering

Gator, torg och trottoarer, dvs. offentliga platser, får inte användas för andra ändamål än vad den är avsedd för enligt detaljplanen. För annan användning krävs tillstånd enligt ordningslagen, därför måste näringsidkare som önskar butiksexponering söka polistillstånd.

Tillstånd hos polisen behöver inte sökas för:

Krukor, entrémattor och godkända trottoarpratare (max en trottoarpratare är tillåten per entré och verksamhet) som placeras vid verksamhetens entré i direkt anslutning till fasaden. Exponeringen får endast stå ute under butikens öppettider och allt material ska plockas bort dagligen efter affärstidens slut.

Butiksexponering ska:

 • Placeras så att framkomligheten inte hindras på trottoar/gångbana/cykelbana. Fritt gångbanemått utanför exponeringen ska vara minst 1,50 meter (exklusive eventuell cykelbana). Exponeringen får inte utgöra en snubbelrisk.
 • Krukor, entrémattor och godkända trottoarpratare ska följa byggnadsnämndens ”Riktlinjer för utformning av uteserveringar och exponering utanför butiker i Halmstads kommun”

Inga ”vippskyltar” eller icke godkända trottoarpratare är tillåtna.

Butiksexponering som kräver tillstånd exempelvis varuställ, bänkar och liknande

 • Tillstånd ska sökas hos polisen
 • Tillstånd söks årsvis och bedöms individuellt
 • Tillståndet avser exponering under affärstid
 • Försäljning är inte tillåten på ytor upplåtna för varuexponering
 • Maximal yta: fasadlängd och 0,8 meter ut från fasad
 • Exponeringen ska ligga i direkt anslutning till fasaden (invid fasad)
 • Exponeringen ska följa byggnadsnämndens ”Riktlinjer för utformning av uteserveringar och exponering utanför butiker i Halmstads kommun”
 • Exponeringen placeras så att framkomlighet inte hindras på trottoar/gångbana/cykelbana. Avslag kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig
 • Fria gångbanemått utanför verksamheten ska vara mellan 1,50 meter och 3,0 meter beroende på trafiksituation
 • Ingen förankring eller andra ingrepp får ske i markbeläggningen
 • Inga ”vippskyltar” eller icke godkända trottoarpratare är tillåtna
 • Exponeringen får endast stå ute under butikens öppettider och allt material ska tas bort dagligen efter affärstidens slut