Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Liten försäljningsvagn

Liten försäljningsvagn avser en lätt flyttbar mindre vagn.

  • Tillstånd ska sökas hos Polisenlänk till annan webbplats.
  • Tilldelning av platser görs av teknik- och fritidsförvaltningen.
  • Försäljningsvagnen ska stå på tilldelad plats enligt bifogad karta från teknik- och fritidsförvaltningen.
  • Endast en vagn och plats (maximal yta 2,0 x 1,50 meter) per sökande tillåts i centrala Halmstad, det vill säga innanför Karl XI:s väg, Slottsgatan, Nissan och Fredriksvallsgatan.
  • Företräde till plats upphör att gälla vid överlåtelse av verksamheten, till exempel till annan juridisk person. Platsen får inte utarrenderas till annan person eller företag.
  • Tillståndshavare med önskemål om samma plats som tidigare har företräde under förutsättning att gällande villkor uppfylls. Eventuell misskötsel kan komma att tas in i bedömningen vid kommande ansökningar om tillstånd.
  • Om gällande lagstiftning och villkor i upplåtelsen, eller övriga myndighetstillstånd, inte följs kan tillstånden dras in under pågående tillståndsperiod.
  • Tilldelad plats måste utnyttjas regelbundet. Önskvärd närvaro dagtid, minst fyra dagar per vecka.
  • Försäljningsvagnen får flyttas till Storgatan kl. 23.00 – 04.00, vagnen ska stå på tilldelad plats enligt bifogad karta från teknik- och fritidsförvaltningen.