Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Försäljning av tobak

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta med försäljningen, måste du söka tillstånd för detta. Vill du starta försäljning måste du ansöka om det.

När det gäller försäljning av e-cigaretter måste du anmäla det. 

Du lämnar din ansökan och anmälan till kommunen som därefter prövar den i enlighet med tobakslagens regler. Till ansökan om tillstånd ska egenkontrollprogram och övriga uppgifter som behövs bifogas.

Nedanstående blanketter gäller tobak

Läs mer

Läs mer om den nya lagen i vår broschyrPDF

folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns utförlig information om den nya lagen.

Avgifter från 1 juli 2020

Kommunen tar ut en avgift för prövningen enligt nedan angivna avgifter, för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

Bakgrund till avgifternaPDF

Anmälnings- och ansökningavgifter

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel

9 500 kronor

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd partihandel

10 000 kronor

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd (inklusive tillsynsavgift)

6 000 kronor

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden

6 000 kronor

Anmälan om ändrade styrelseförhållanden

4 400 kronor

Anmälan om förändrat tillstånd

1 500 kronor


Årlig tillsynsavgifter

Fast avgift detaljhandel

5 500 kronor

Fast avgift partihandel

6 500 kronor

Fast avgift försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 700 kronor

Fast avgift folkölsförsäljning/-servering

2 000 kronor

Fast avgift receptfria läkemedel

2 000 kronor


Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt folköl permanent eller tillfälligt, ska du anmäla det till kommunen.

Skicka in anmälan om försäljning innan du börjar sälja produkterna. Till anmälan om försäljning ska egenkontrollprogram och övriga uppgifter som behövs bifogas. Halmstads kommun tar ut en avgift för försäljning av e-cigaretter.

Blanketter för anmälan om försäljning av e-cigaretter och folkölPDF.

Om försäljningen av e-cigaretter och folköl upphör, meddela kommunen detta direkt. Annars måste du fortsätta att betala tillsynsavgiften.

Blankett för upphörande av försäljning av e-cigaretter och folkölPDF.PDF

Fyll i blanketten och skicka den till:

Bygg- och miljöförvaltningen
Tillstånd alkohol/tobak
Box 153
301 05 Halmstad

Regler för försäljning av tobak och liknande produkter, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

18-årsgräns

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, får inte säljas till någon under 18 år. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder, distansförsäljning eller liknande. Det ska finnas en tydlig och klart synbar skylt om detta på försäljningsstället. Det är den som säljer som ska försäkra sig om att mottagaren fyllt 18 år. Vid tveksamma fall ska legitimation begäras. Det hjälper inte att föräldrar eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande. Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon som inte fyllt 18 år.

Styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus


Cigaretter måste säljas i förpackningar om minst 20 stycken. De får inte säljas styckvis. Rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. Portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. De får inte säljas i mindre mängd.

Varningstext och innehållsdeklaration


Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning ska ha en varningstext om hur hälsan kan skadas av tobak, till exempel "Rökning dödar". Den ska också ha en innehållsdeklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till. E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt. Varningstexten och innehållsdeklarationen ska vara korrekt och på svenska.

Det är tillverkaren eller importören som ansvarar för att tobaksvarorna har varningstext och innehållsdeklaration. Om du som försäljare upptäcker att detta saknas på varor du köpt in, ska du påtala detta till din säljare.

Tänk på att cigarettpapper räknas som en tobaksprodukt och omfattas därmed av kravet på svensk märkning.

Marknadsföring


Marknadsföringen inne på försäljningsstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak och e-cigaretter. Den får endast innehålla saklig information om varan som till exempel egenskaper, ursprung, tillverkningsort, pris och tillverkare eller importör. Marknadsföring av tobak får inte utgöra ett dominerande utslag i miljön.

Att marknadsföra tobak utanför butiken, med till exempel skyltar med priser, är inte tillåtet.

Mängdrabatt är inte tillåtet, till exempel "Vid köp av en stock snus - få den elfte dosan på köpet" eller "Få en ask gratis vid köp av en limpa cigaretter".

Kontroll av att reglerna följs

Det är ägaren som ansvarar för att reglerna följs i butiken. Ägaren ansvarar även för att personalen känner till reglerna och att det skapas rutiner för ålderskontroll i ett så kallat egentillsynsprogram. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Kommunen och polisen har gemensamt tillsynsansvar att följa upp att bestämmelserna enligt lagen följs genom att göra oanmälda besök.

Den som bryter mot reglerna kan få en varning, böter eller försäljningsförbud