Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Nu har du chansen! Den 18 oktober klockan 18.00-20.00 på Sannarpsgymnasiet bjuder politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden in allmänheten till ett öppet möte.
- Vi vill berätta om vilken enorm bredd vi har på vår verksamhet när det gäller utbildning och arbetsmarknadsinsatser, vad vi gör och vilka mål vi har framför oss. Men också få tid till samtal och frågor,  säger Dag Hultefors, ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med dess förvaltning har nu funnits i kommunen i nio månader. Nämnden har att fatta beslut om bland annat daglig verksamhet för funktionshindrade, arbetsmarknadsinsatser, utbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och vägledning. Beslut som  har direkt betydelse för många medborgare.

Den 18 oktober finns möjlighet att få information och ställa frågor till politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Informationen kommer att handla om:

  Hur hittar jag rätt i den nya förvaltningen om jag behöver hjälp med en utbildning, en arbetsmarknadsinsats eller ekonomiskt bistånd?
  Vad innebär den nya gymnasieskolan, GY11?
  Vad gör kommunen för ungdomar som hamnat "vid sidan av"?
  Vad händer med Kattegattgymnasiet?
  Kan man segla mot framtiden med Najaden?

Det blir givetvis tillfälle att ställa frågor om vad som helst inom nämndens verksamhet. Under en kaffepaus blir det möjligt att mingla med politikerna.

- Våra verksamheter spänner över en åldersgrupp från 16 år och fram till pensionsålder, ibland ännu längre, säger Dag Hultefors, ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Bland annat därför är våra verksamheter intressanta och viktiga för ett stort antal människor. Jag hoppas att många tar vara på tillfället att träffa oss politiker, uttrycker sina synpunkter, ställer frågor och får information, tillägger Dag Hultefors.
Vi hälsar alla välkomna!
 
För mer information kontakta: Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Tel: 076-783 53 85, e-post: dag.hultefors@gmail.com