Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Fyra nya utbildningsanordnare har tilldelats beslut om att få bedriva vuxenutbildning i Halmstad. Detta ger en mer flexibel vuxenutbildning som snabbt kan ställas om och som ger den enskilde möjlighet att själv välja aktör.
För att möta dagens och framtidens utmaningar behövs en flexibel vuxenutbildning som snabbt kan ställas om och anpassas efter de aktuella behoven på arbetsmarknaden och hos de studerande som behöver stärka sin kompetens.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, UAF har idag i samråd med upphandlingsenheten, beslutat vilka utbildningsanordnare som motsvarar de kvalitetskrav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  tidigare har fastslagit.

De fyra nya utbildningsanordnare som nu får möjlighet att bedriva vuxenutbildning i Halmstads kommun: Competens Utbildning Sverige AB, Hermods AB, Lernia Utbildning AB och Movant AB. Det är inom fyra delar av vuxenutbildning som de nya utbildningsanordnarna kan agera: Svenskundervisning för invandrare (SFI), Gymnasial yrkesvux (GYRK), Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) och Gymnasial teoretisk utbildning (GYT).

Efter denna upphandling så kommer den enskilde själv att kunna välja den aktör som passar denne bäst. Samtliga aktörer inom vuxenutbildning i Halmstad, inklusive kommunen konkurrerar på lika villkor.

- Målet är att kunna ge en rätt avpassad och inriktad utbildning till individen och därmed öka effektiviteten, kvaliteten och anställningsbarheten, säger Dag Hultefors, ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

För mer information kontakta: Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  Tel: 076 - 783 53 85, dag.hultefors@halmstad.se