Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad klättrar på listan över Sveriges bästa företagsklimat

Halmstads företagsklimat utvecklas och förbättras. Kommunen har klättrat 17 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets samtliga kommuner.

– Det är glädjande att det stora arbete som vi påbörjade för några år sedan har börjat ge resultat. Vi genomför just nu långsiktiga förändringar i hela organisationen för att på sikt öka servicen och förbättra bemötandet av näringslivet. För oss är fler och livskraftiga företag en förutsättning för att utveckla hela kommunen, säger kommunchefen Fredrik Geijer.

I Svenskt Näringslivs ranking av hur företagsklimatet upplevs i kommunen har Halmstads kommun klättrat 17 placeringar och ligger nu på plats 93. Kommunens förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med en lång rad åtgärder för att långsiktigt och målmedvetet utveckla näringslivet.

En väg in för företagare

Under våren 2013 tillsattes bland annat en tillståndslots och ett tillståndsteam för att förenkla för företag när de ska söka tillstånd för sin verksamhet. Varje vecka kan företagare träffa tillståndsteamet för att få en samlad bedömning av sina ärenden och stöd i vilka olika tillstånd som behövs.

Halmstads Näringslivs AB (HNAB) har även haft ett fortsatt uppskattat arbete med företagslotsen som hanterar alla former av företagsfrågor som exempelvis företagsutveckling och nyetableringar.

Utbildning och ökat samarbete

Under hösten 2013 och våren 2014 utbildades även ett 100-tal tjänstemän och politiker i service, attityder och bemötande gentemot företagare. Samtidigt har förvaltningar och bolag under våren tagit fram en handlingsplan för att fortsätta arbetet med att förenkla för företagare.

– Det är kul att vi klättrar uppåt i rankingen. Men vi nöjer oss inte med det utan behöver gemensamt arbetare vidare med förbättringar, säger Karolina Davidsson, vd för Halmstads Näringslivs AB.

– Det är en självklarhet att när företagaren möter oss ska de känna sig sedda, bli väl bemötta och få den service de frågar efter. Satsningen på utbildningen Förenkla helt enkelt har varit en dörröppnare på många sätt.

Andra fokusområden för att utveckla servicen har varit ett utökat samarbete mellan skola och näringsliv, förbättrad webbinformation och utvecklingen av e-tjänster till företagare och kommunstyrelsen hade under förra året särskilt fokus på näringslivsfrågor.

För mer information kontakta:

Fredrik Geijer, kommunchef, 076-770 22 59
Karolina Davidsson, vd, Halmstads Näringslivs AB, 076-813 74 26

Läs även hela undersökningen på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats