Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ersättning till projektet ”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland”.

Länsstyrelsen i Hallands län beviljar projektet ”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland” 900 000 kronor.

Syftet med projektet är att erbjuda meningsfulla praktikplatser, provsanställningar och tidsbegränsade anställningar till nyanlända arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

”Ökat arbetskraftsutbud för näringslivet i Halland” är ett samarbetsprojekt mellan Halmstad kommun, Framtidssteget AB, Företagarna, Arbetsförmedlingen samt näringslivsbolagen i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Projektet ska baseras på relationsbyggande och långsiktiga insatser där både näringsliv och andra aktörer i Halland ska vara drivande och delaktiga. Förhoppningen är att skapa en express-väg för yrkeskompetenta nyanlända in på arbetsmarknaden, baserat på arbetsgivarnas villkor och behov.

- Vårt uppdrag är att stödja den enskilde nyanlände så att hens tid till etablering i samhället och arbetsmarknaden blir så kort som möjligt. Genom att ta på oss en utbildande, coachande och stöttande roll, där vi finns till för både arbetsgivarna och de nyanlända arbetssökande, så hoppas vi kunna uppnå detta, säger Alban Quitaku Framtidssteget AB.

Projektet syftar också till att förbättra integrationen på arbetsmarknaden och att förebygga diskriminering och utestängning på grund individens bakgrund. Utbildning av entreprenörskap ska integreras i projektet för att uppmuntra till eget företagande. Befintliga egenföretagare fungerar som mentorer till deltagare som ser entreprenörskap som det mest intressanta alternativet.

Projektet startar i augusti 2016.