Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samarbete med grannkommuner ska stärka Halmstad som tillväxtmotor

Utkastet till avsiktsförklaring diskuteras vid möte mellan samverkansparterna.

Samarbete ger styrka. Halmstads kommun är på gång att skriva en avsiktsförklaring med sina grannkommuner för att kunna utvecklas vidare som tillväxtmotor för den funktionella regionen runt Halmstad. Kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och framtidens välfärd pekas ut som särskilt betydelsefulla områden att samarbeta om för att gynna en hållbar tillväxt för regionen.

Utgångspunkten är att Halmstads kommun ligger för långt från storstadsregionerna i norr och söder för att fullt ut kunna dra nytta av alla fördelar som regionernas dragningskraft kan ge. Förutsättningarna för att Halmstad ska kunna utvecklas till en framgångsrik tillväxtregion finns dock om Halmstad samarbetar med intilliggande kommuner.

– Först genom samarbete kan vi skapa riktigt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i vår funktionella region, säger Lina Siljegård, tillväxtdirektör i Halmstads kommun.

Samarbete över gängse regiongränser

Med funktionell region menas att samarbetet inte gäller Halland utan ett område som sträcker sig över gängse ordinarie regioner. Förutom Halmstads kommun ingår de kringliggande kommunerna Laholm, Hylte, Ljungby, Båstad och Falkenberg samt Högskolan i Halmstad. Samarbetet sträcker sig alltså över tre regiongränser.

– Det är viktigt att Högskolan i Halmstad deltar i samarbetet. En av grundförutsättningarna för att lyckas utvecklas till en framgångsrik tillväxtregion är att kunskap gror här och att kompetens och kunskap attraheras hit, säger Lina Siljegård.

Samarbetet inleddes 2017

Ett första steg i samarbetet togs genom ett projekt som startades 2017, med medel från Tillväxtverket. När projektet tog slut 2018 tog parterna gemensamt fram en handlingsplan för perioden fram till 2019 års slut.

Susanna Hjortenholt är tillväxtstrateg på Halmstads kommun och har samordnat kommunernas gemensamma arbete sedan starten:

– När handlingsplanen nu ”går ut”, vill kommunerna fortsätta samarbetet för att tillsammans bli kraftfulla i sitt utvecklingsarbete. Det är mycket positivt att alla kommunerna och högskolan är angelägna om att stärka samarbetet, säger Susanna Hjortenholt.

Tre områden är extra viktiga för fortsatta samarbete

Kompetensförsörjning är ett av de särskilt utpekade områdena och inom detta vill kommunerna samarbeta om yrkesutbildningar för att fylla kompetensbehov. De vill också stärka kopplingen mellan Högskolan i Halmstad och regionens arbetsliv för att ge studenter förutsättning att starta sin karriär i regionen.

Inom området näringsliv ska innovationskraften stärkas, exempelvis genom att sprida Halmstads kommuns inkubatorsverksamhet HighFive till kommunerna i den funktionella regionen. Kopplingen till högskolans verksamhet ska ökas.

Dessutom ska besöksnäringen stärkas, med särskilt fokus på att ta tillvara de möjligheter som den nya färjelinjen till Danmark innebär.

När det gäller det tredje området, framtidens välfärd, ska kommunerna samarbeta med högskolan för att hitta nya samverkansformer och innovativa lösningar som underlättar lösningen på välfärdsfrågorna.

Beslutas av kommunstyrelserna i januari

Avsiktsförklaringen ska behandlas av respektive kommunstyrelse i början av 2020 för att därefter gälla tills vidare, med årliga uppdateringar. Inom respektive utpekat område ska konkreta handlingsplaner tas fram. Halmstads kommun ska driva samarbetet och kommundirektörerna tillsammans med högskolans rektor utgöra ledningsgrupp.