Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prao stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv

Första läsåret med obligatorisk prao för eleverna i grundskolans årskurs 8 går mot sitt slut. Engagemanget bland eleverna, näringslivet i Halmstad, Halmstads kommuns skolor och andra verksamheter har varit stort. För att uppmärksamma arbetsgivare som bemöter och handleder eleverna på ett professionellt sätt har vi infört utmärkelsen ”Årets bästa praoplats”. Första arbetsgivare som tilldelas utmärkelsen är - ICA Maxi Flygstaden!

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk för elever i grundskolans årskurs 8-9 från och med läsåret 2018/2019. Sammanlagt ska praon vara minst 10 dagar på en arbetsplats eller alternativt praktik på ett yrkesprogram. Det är kommunen som har ansvar för att se till att alla elever får praoplats.

Viktig arbetslivserfarenhet för eleverna

Att vara ute hos en arbetsgivare och delta i verksamheten är ett viktigt steg för att lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Det ger inblick i arbetslivet och vilka krav och förväntningar som arbetsgivare ställer. Det ger även kontakter och erfarenheter som hjälper eleven att välja väg samt insikter om vad som är viktigt för dem själva när de ska ut i arbetslivet.

Viktigt för framtida rekrytering

Att öppna sin arbetsplats för en praoelev är ett sätt för ditt företag att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning. Det ökar kännedomen om företaget och branschen du verkar inom. Detta är viktigt inom alla branscher, men kanske särskilt viktigt inom en bransch med stor brist på kompetens.
Efterfrågan på kompetent arbetskraft är stor och det kan vara svårt att hitta rätt person vid en rekrytering. Att medarbetaren har en bra attityd, är ansvarstagande och självgående är egenskaper som ofta efterfrågas och här spelar prao en viktig roll. Praon skapar förutsättningar för kontakt, kunskap och insikt – både från de ungas och arbetsgivarnas perspektiv.

Årets bästa praoplats 2019 - ICA Maxi Flygstaden

Behovet av praoplatser är stort. Genom att lyfta goda exempel på arbetsgivare som gör en bra insats för praoeleverna och ställer upp på ett bra sätt hoppas vi inspirera andra företag att göra på samma sätt.

ICA Maxi Flygstaden får utmärkelsen ”Årets bästa praoplats
läsåret 2018-2019” med motiveringen:

“ICA Maxi Flygstaden har visat ett stort intresse för praktisk arbetslivsorientering. Det finns en stark vilja och målmedvetenhet att ge elever chansen att komma ut på en välfungerande arbetsplats.
Företaget såg genast fördelar med att kunna erbjuda praoplatser via Halmstads kommuns praoförmedlingsverktyg. Bara under vårterminen 2019 har 25 praoelever fått vara i butiken och hjälpa till. Utvärderingarna visar att ungdomarna uppskattar företaget, arbetsuppgifterna och handledningen som de har fått under sina praoveckor."

- En av grundorsakerna till att återinföra av prao är att minska avståndet mellan skola och arbetsliv. Inom Halmstads kommun tar vi detta på stort allvar. Med denna utmärkelse lyfter vi ett av företagen som har varit drivande under det första läsåret som prao är obligatorisk i grundskolan, säger Bob de Vries, praosamordnare vid Barn- och ungdomsförvaltningen. Skolorna har gjort ett fantastiskt jobb och arbetsplatser, såväl kommunala som privata, har öppnat upp för prao på ett riktigt bra sätt.

Vill ditt företag också ta emot praoelever?

Arbetet med att skapa nästa läsårs cirka 2500 prao-platser har redan påbörjats. Erbjud praoplats om ditt företag också vill påverka framtida medarbetare, arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning samt bidra till elevernas kunskap och insikter.

Kontakta Bob de Vries, praosamordnare vid Barn- och ungdomsförvaltningen
E-post: bob.devries@halmstad.se
Telefon: 072-084 03 34

ICA Maxi Flygstaden tilldelades utmärkelsen "Årets bästa praoplats". Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande, överlämnade diplomet som togs emot av medarbetarna Tonny Persson och Mikaela Sabo.