Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens näringslivssatsning ett av temana på höstens första Guldmorgon

Halmstads kommuns näringslivssatsning och de möjligheter som högskolan kan innebära för företag var teman på höstens första Guldmorgon. Denna hölls den 21 augusti på Högskolan i Halmstad och lockade cirka 180 deltagare från näringsliv, kommun och högskola.

Guldmorgon är ett frukostmöte med syftet att skapa dialog mellan näringslivet och Halmstads kommun. Alla intresserade företagare välkomnas. Förutom frukostmingel ingår minst tre korta föredrag i programmet – den här gången till och med nio stycken.

Först ut var Jonas Bergman, ordförande i kommunstyrelsens nyinrättade tillväxt- och hållbarhetsutskott, och näringslivsdirektör Lina Siljegård. De berättade om den näringslivssatsning som pågår och som har målet att Halmstads kommun på sikt ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

Vill skapa myndighetsutövning i toppklass

En lång rad åtgärder ingår, exempelvis den nya näringslivsstrategi som nyligen har tagits fram. Fokusområdena i denna presenterades på mötet. Ett sådant är att skapa en ”myndighetsutövning i toppklass”.

– Vi har inte obegränsat med resurser och därför måste vi prioritera i näringslivsarbetet, exempelvis genom att lägga ner Guldgalan. Vi brukar säga att ordna en fin fest är det många som kan göra, men det finns bara ett enda ställe som kan fixa en myndighetsutövning i toppklass och det är rådhuset, sade Jonas Bergman.

Allt fler nya företag startas i Halmstad

Han berättade också den glada nyheten att allt fler företag startas i Halmstads kommun – 307 stycken första halvåret i år. Det är 66 fler än motsvarande period 2018, enligt statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

Ökningen sker främst bland tjänsteföretag och inom handel och restaurang, och ligger väl i linje med tillväxtstrategins fokusområde ”stimulera högt nyföretagande”.

Högre andel kvinnor startar företag i Halmstad

Glädjande är också att andelen kvinnor som startar företag i Halmstads kommun är större än i övriga landet. Här finns det 39 procent kvinnor bland de nya företagarna och 61 procent män. Antalet kvinnor är därmed drygt 4 procent fler jämfört med rikssnittet på 35 procent.

Ny tillväxtstrateg ska utveckla servicen till företagen

Till kommunens nya prioriteringar hör tillsättningen av en tillväxtstrateg, Joakim Lind. Han ska utveckla bemötande, information och tillgänglighet gentemot näringslivet. Kommunen har dessutom samlat byggnadskontoret och miljöförvaltningen i nya bygg- och miljöförvaltningen, med syftet att nå en bättre myndighetsutövning. Chef för denna förvaltning är Tommy Thuvesson, som tillsammans med Joakim Lind presenterades på Guldmorgon.

Näringslivsråd och näringslivsforum – nya former för dialog

Andra förändringar är bildandet av ett näringslivsråd, där representanter för företagarorganisationer och företrädare för kommunen ska föra dialog och skapa gemensam syn på önskad utveckling.

Näringslivsrådet kan dessutom bjuda in till näringslivsforum i särskilt angelägna frågor. Då bjuds utvalda personer från företag, kommunen och eventuellt andra myndigheter och organisationer in för att gå på djupet i frågan.

Forskning kan ge stora möjligheter för näringslivet

Guldmorgons andra tema var samverkan mellan högskola, näringsliv och forskning. En rad representanter för högskolan berättade om olika exempel på korsbefruktningar som skett och som lett till starten av flera framgångsrika innovationsföretag. Två exempel är företagen Raytelligence AB och DH Anticounterfeit AB, vars ägare var på plats och berättade om fruktsamt samarbete med forskare, främst inom digital teknik.

De närvarande företagarna rekommenderades att kontakta högskolan för att ta del av alla de möjligheter som forskningen kan erbjuda.

Arbetsförmedlingen hjälper till med internationell rekrytering

Under morgonen närvarande också representanter för Eures, Arbetsförmedlingens avdelning för rekrytering utomlands, och en grupp från dess motsvarighet i italienska Piemonte. Eures hjälper för närvarande företag i Halland att hitta arbetskraft i Italien.

Nästa Guldmorgon kommer att hållas i november.

Bilder från Guldmorgon på Högskolan i Halmstad. 1. Samling på Digitalt laborativt centrum. 2. Jonas Bergman och Lina Siljegård berättar om kommunens näringslivssatning. 3. Martin Bergman, Fab lab, och moderatorn Rebecca Sellergren. 4. Rebecca Sellergren, Pernilla Nilsson, prorektor, och Marielle Bock, kårordförande. 5. Joakim Lind, tillväxtstrateg. 6. Tommy Thuvesson, chef för bygg- och miljöförvaltningen.