Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens bemötande – temat på Näringslivsforum i oktober

– Varför inte ge ett servicelöfte till invånarna?
Förslaget kom från Morgan Gripson, Nyföretagarcentrum, när kommunen den 23 oktober bjöd in till Näringslivsforum. Temat var myndighetsutövning och en av de frågor som diskuterades var tillgängligheten hos kommunens tjänstepersoner.

1. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman och tillväxtdirektör Lina Siljegård inledde. 2. Kristian Ryberg, regionchef för Svensk näringsliv Halland, i samspråk med Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande. 3. Bygglovschef Katarina Finyak i dialog med Thomas Larsson, Kerstin Bengtsson och Tomas Tidevall. 4. Bygglovschef Katarina Finyak berättar om förbättringsarbeten i bygglovsprocessen. 5. Bygg- och miljöchef Tommy Thuvesson och tillväxtdirektör Lina Siljegård lyssnar till Roger Thuresson och Tony Nilsson från företagen PH Bygg. 6. Claes Sandvig, Visita, ger synpunkter. Stefan Petersson, Calle Lindblom och Ulrika Riseby lyssnar.

Näringslivsforum genomfördes för andra gången. Mötesformen infördes i våras och är ett sätt för kommunen att föra dialog med företagarna för att fånga in förslag och synpunkter som kan ligga till grund för förbättringar. Ett fyrtiotal personer deltog, företagare, företrädare för näringslivsorganisationer, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Temana varierar – liksom gäster och medverkande

Vilka som bjuds in och som medverkar varierar från gång till gång, beroende på forumets tema. Denna gång var det kommunens myndighetsutövning som togs upp, framför allt bygglovshanteringen som fått kritik i olika undersökningar. Bland dem som samlats i Festsalen i Halmstads teater fanns därför flera byggföretag, tjänstepersoner från bygg- och miljöförvaltningen och politiker från dess nämnd.

Näringslivsforum inleddes med att näringslivsdirektör Lina Siljegård och kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman berättade om kommunens ambitioner i näringslivsarbetet – att skapa ett företagsklimat i toppklass. I detta är en bra bygglovsprocess en viktig pusselbit. Flera förbättringsarbeten pågår inom detta område, vilket bygglovschef Katarina Finyak berättade närmare om.

Undersökningar ger viktiga svar

Vid sidan av Näringslivsforum lyssnar kommunen också av företagen genom undersökningar och Joakim Lind, strateg på kommunens tillväxtavdelning, presenterade resultat från några sådana.

Genom omröstning i mentometer fick företagen sedan välja ut de tre viktigaste områdena i kommunens myndighetsutövning. Resultatet blev bemötande, tillgänglighet och kompetens och runt dessa ämnen fördes sedan bordsvisa diskussioner och samtal i helgrupp.

En bland många frågor som togs upp var att tillgängligheten varierar mellan olika myndighetsutövande avdelningar. Kommunen fick därför förslaget att alla ska svara inom samma tidsintervall, det vill säga ge ett servicelöfte till invånarna.

De många förslag och synpunkter som lämnades in ska nu bearbetas för att användas i kommande förbättringsarbete.

Några infångade röster

– Det är viktigt att handläggaren kan förklara ett avslag på ett positivt sätt, betonade Tomas Larsson från företaget Scandinox inom stål- och rörbranschen.

– Det är viktigt hur man ser på sin roll. Är jag en myndighetsutövare eller en person som hjälper någon att göra rätt? Får man till den perspektivförskjutningen kommer man långt i bemötandet, sade Kristian Ryberg, Svenskt näringsliv.

Samtidigt ska kommunen vara en myndighet, betonade Jan Pryts (M), ordförande i byggnadsnämnden:

– Det är en svår avvägning att ge service men ändå inte bli konsult, sade han.

– Det är ett jättebra initiativ. Jag hoppas att det blir fler tillfällen, sa Roger Thuresson, PH Bygg AB, som deltog tillsammans med kompanjonen Tony Nilsson.

Dags igen 3 december

Roger Thuresson kan vara lugn. Nästa Näringslivsforum arrangeras den 3 december – då med kompetensförsörjning som tema.