Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen förbättrar sin bygglovsprocess

Nu ska bygglovsprocessen i Halmstads kommun förbättras. En kundrådgivare som ger företagen en väg in, och en ny rutin som förkortar handläggningstiden är två viktiga insatser.
– Halmstads kommun ska ha en myndighetsutövning i toppklass. Nu genomför vi ett åtgärdsprogram för att nå dit, säger bygglovschef Katarina Finyak.

Det viktigaste verktyget för att kunna förbättra Halmstads kommuns service till företag är servicemätningen Insikt*, som varje månad visar kundnöjdheten. Enkäten ger alla företagare som haft ett myndighetsärende möjlighet att bedöma kommunens hantering när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Regelbunden uppföljning

I mätningen bedöms myndighetsområdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. När det nu syns en nedåtgående trend för bygglov så har bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett åtgärdsprogram.

– Vi arbetar tillsammans för att ha ett bra näringslivsklimat och då måste vi kunna erbjuda en smidig bygglovsprocess. När vi nu har sett minskad nöjdhet i mätningen så agerar vi direkt. På några åtgärdsområden hoppas vi kunna se en effekt, som både företag och privatpersoner kan uppleva, inom några månader. Andra förändringar är på lång sikt, säger Katarina Finyak.

Kundrådgivare och specialisering ska underlätta hanteringen

En viktig åtgärd har varit att anställa en kundrådgivare, som exempelvis ger företag som har bygglovsärenden en väg in till förvaltningen. Medarbetarna har också specialiserat sig så att en grupp handläggare nu arbetar riktat gentemot företag.

Ytterligare en åtgärd är att ta bort ett led i ansökningsprocessen så att en bygglovsansökan nu hamnar direkt på en handläggares bord. I praktiken innebär det att den som söker bygglov i ett tidigare skede får tydliga besked om vilka kompletteringshandlingar som behövs och att processen därmed kan komma igång tidigare.

I åtgärdsprogrammet ingår även en ny, enklare, e-tjänst för ansökan om bygglov, tydligare information på förvaltningens webbsidor och Skypemöten med dem som söker bygglov. Internt ska byggnadskontoret förbättra sin uppföljning av bygglovshandläggningen.

Ny långsiktig plan

En viktig del i arbetet för att Halmstad ska få Sveriges bästa företagsklimat är också ”Plan för näringslivsarbete” som nyligen antogs av kommunstyrelsen. Vid sidan av myndighetsutövning i toppklass är planen en långsiktig vägledning för kommunens näringslivsarbete för att uppnå hållbar tillväxt.

– Halmstads kommun har påbörjat resan mot Sveriges bästa företagsklimat. Regelbunden mätning är en nyckel i vårt förbättringsarbete så att vi på lång sikt går i rätt riktning och når resultat, säger tillväxtdirektör Lina Siljegård.

* Servicemätningen Insikt sker genom Sveriges Kommuner och Landsting. Alla kommuner har möjligheter att delta. Totalt för Halmstads kommun, när alla sex myndighetsområden summeras, noteras en uppgång av nöjdheten jämfört med 2018.