Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad stärker insatserna för arbetslinjen

Halmstads kommun satsar nu i sitt arbete för att stärka arbetslinjen och skapa förutsättningar för egen försörjning för människor som finns längst i från den ordinarie arbetsmarknaden.

Det finns ett behov av ett samlat krafttag för de som befinner sig i eller riskerar ett utanförskap exempelvis på grund av att man är nyanländ eller är beroende av ekonomiskt bistånd.

En enig nämnd ställde sig bakom det nya arbetssättet vid sitt möte tidigare i våras.

I ett första skede kommer 150 platser erbjudas till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Dessa kommer att få introduktion, via utbildning, praktik, språkutbildning, arbetsträning, coachning, studieplanering med målsättningen att nå ett eget arbete och egen försörjning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har en god grund för detta arbete genom samordning och utveckling av våra verksamheter. Det krävs dock både internt och externt samarbete och det är avgörande för att vi ska lyckas.

Kommun som arbetsgivare har en viktig roll och det finns redan idag goda exempel på samarbete, där en kombination av praktik och kompetensutveckling har lett till anställning. Exempel på det är samarbetet med hemvårdsförvaltningen kring så kallade serviceassistenter samt samarbeten med företag inom bland annat handel och logistik.

Det räcker inte, utan kommunen måste föregå med gott exempel som arbetsgivare och erbjuda möjlighet till liknande koncept inom hela den kommunala verksamheten.

Vi förstärker nu arbetet för de personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten är att arbete är en friskfaktor och att de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd i ett tidigt skede ska komma in i processen.

Modellen används redan i viss utsträckning och kommer att tas i fullt bruk under våren 2020. Målgruppen för insatsen är arbetslösa mellan 18 och 64 år som är aktuella för ekonomiskt bistånd.

- Den nya modellen innefattar ett delvis förändrat arbetssätt och vi skapar möjligheter att möta varje individ. Målet med insatserna är att skapa en långsiktig och varaktig etablering på arbetsmarknaden. Dessutom kommer beslutet att införa modellen kommer lägligt för att möta de effekter som Coronakrisen väntas föra med sig. Just nu ser vi inget ökat inflöde av ärenden till ekonomiskt bistånd relaterat till Corona, men vi väntar oss att effekterna börjar märkas under tidig höst. Då måste vi kunna möta detta och dämpa ökade kostnader för försörjningsstöd, säger Christofer Lundholm (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden