Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

Nu har startskottet gått för Halmstads kommuns medverkan i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Sex kommuner deltar och för att få vara med krävs att näringslivsfrågorna är högt prioriterade. Både tjänstpersoner och politiker ska få utbildning via programmet som pågår under 2019.

Som en del i arbetet med näringslivsfrågorna kommer kommunen att deltaga i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat.

– ”Halmstad jobbar kontinuerligt för ett bättre företagsklimat och vi har nyligen satt upp det långsiktiga målet att på sikt ha Sveriges bästa företagsklimat. Fler och starkare företag ger tillväxt och arbetstillfällen – det lägger grunden för en
välmående och attraktiv kommun för invånare och besökare. Mår företagen bra,
mår Halmstad bra, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).”

Utvecklingsprogrammet anordnas av Svenskt Näringsliv och innehåller utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra sex kommunerna som deltar i programmet; Strängnäs, Nynäshamn, Tanum, Karlskrona, Burlöv och Sollefteå. Innehållet i programmet formas av kommunerna själva. Redan från start finns dock några utpekade områden så som mål, ledarskap, kommunikation och myndighetsutövning.

– ”Från Halmstad kommer vi dessutom ha önskat fokus på hållbar tillväxt och samverkansmöjligheter mellan kommun och näringsliv. Detta är exempel på viktiga utvecklingsområden för Halmstads kommun kommande år, tillägger Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef i Halmstads kommun.”

Programmet innehåller utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte. Det pågår under hela 2019 och både politiker och tjänstepersoner deltar.

– ”Alla kommuner som deltar i programmet har företagsklimatet som prioriterad fråga inom kommunen, berättar Christer Östlund från Svenskt Näringsliv. Det är ett viktigt kriterium för oss för att vara med i programmet. Kommunerna som deltar kommer att träffas fyra gånger under programperioden för att dels få utbildning i centrala frågor och byta erfarenheter och lärdomar mellan varandra.”