Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads första näringslivsforum

- för Sveriges bästa företagsklimat

Näringslivsrådets första näringslivsforum samlade ett trettiotal representanter från näringslivet och kommunen. Med stort engagemang fördjupade deltagarna sig i en dialog kring en strategi för tillväxt i Halmstad. Slutsatserna från dagen är ett underlag i arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi - en viktig förutsättning för att kunna skapa Sveriges bästa företagsklimat.

Halmstad arbetar för att skapa Sveriges bästa företagsklimat. Grundläggande för arbetet är att utveckla dialogen mellan kommunen, näringslivet samt dess organisationer och därför bildades näringslivsrådet i mars 2019. Rådet består av representanter för Företagarna, Sveriges Byggindustrier, Sydsvenska Handelskammaren och besöksnäringsorganisationen Visita samt företrädare för kommunen.

En av näringslivsrådets uppgifter är att välja ut viktiga områden som det behövs en fördjupad dialog kring. För den dialogen skapas tillfälliga mötesplatser, näringslivsforum, dit rådets ledamöter bjuds in tillsammans med andra, särskilt utvalda personer från näringslivet, kommunen och eventuellt andra myndigheter och organisationer.

Halmstads kommun håller på att ta fram en näringslivsstrategi och för att få viktig input i arbetet genomfördes härom dagen Halmstads första näringslivsforum. Ämnet för dagens fördjupade dialog var Strategi för tillväxt i Halmstad. Forumet diskuterade kring vad kommunen kan göra för att skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet samt hur företagare och näringslivsorganisationer kan bidra till ett än mer attraktivt Halmstad.

– För oss är det viktigt att få in flera perspektiv i vårt strategiarbete. Den fina uppslutning som vi fick till vårt första näringslivsforum är värdefull för oss. Vi har fått in kloka synpunkter från flera branscher så som till exempel bygg, besöksnäring, IT, bank och åkeri i denna dialog, säger Lina Siljegård, tillväxtdirektör på Halmstad kommun.

Pernilla Johanson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren, var på plats och gav en bild av hur det går för Halmstad utifrån Handelskammarens analyser om näringslivets tillväxt i Halmstad. Hon berättade även om vilka faktorer som är avgörande för en regions utveckling.

På plats under hela dagen var även Ulrika Riseby, från Great Consulting Nordic AB, som anlitats som processledare i framtagandet av kommunens näringslivsstrategi.

– Inspirerande att se delaktigheten hos Halmstads näringsliv! Det är så viktigt att vi gör det här arbetet tillsammans, säger processledare Ulrika Riseby om dagens dialog.

– Så bra att ett näringslivsforum kommit igång och att både företag, organisationer och kommunens företrädare ges tillfälle till en djupare dialog, den här gången om en strategi för tillväxt. Jag ser fram emot fler möten på nya teman, för att jobba vidare mot gemensamma mål, säger Kerstin Bengtsson, projektledare på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.