Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad överträffar målet för Nöjd kund index 2017

I början av maj presenterades 2017 års sammantagna resultat av SKL:s löpande kvalitetsmätning Insikt som Halmstads kommun deltar i. Siffrorna överträffar politikens mål och inom såväl myndighets- som serviceområdena ligger betygen på väl godkänt.  

Undersökningen mäter företags upplevelse av servicen i samband med ärenden inom sex myndighetsområden; brandskydd, bygglov, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 

Halmstad placerar sig på plats 51 av de deltagande kommunerna, en klar förbättring sedan förra mätningen år 2012.

Halmstads kommuns myndighetsutövning får ett sammantaget Nöjd kund index, NKI, på 74 av 100. Det överträffar det mål som politiken satt på 70 med råge.

Samtliga myndighetsområden har fått högt betyg

Brandskydd ges högst betyg (83) medan Livsmedelskontroll (71) och Miljö- och hälsoskydd (71) ges lägst betyg. Det resultat som sticker ut mest är Bygglov som gått från ett NKI på 59 (år 2014) till 73 (år 2017). Detta sticker ut jämfört med övriga kommuner i landet där Bygglov har ett snitt på 63.

- Byggnadskontoret har aktivt valt att gå in i ett utvecklingsarbete med digitala tjänster. Dels för att höja servicenivån till våra kunder, med exempelvis sänkta handläggningstider men även för att bli tillgängligare, kommenterar förvaltnings-chef Tommy Thuvesson. Tillsammans med kommunens företagslots och kommunens kontaktcenter bildas det en kraftfull kedja av kommunal kompetens som gagnar kunderna och kommunens tillväxt.”

Kommunens får högt betyg inom varje serviceområde, index ligger mellan 72-78. Företagarna är mest nöjda med bemötandet (78). De förbättringsområden som pekas ut är kompetens kring förståelse för företagarens situation, förmågan att ge vägledning och råd samt förbättrade handläggningstider.

Vi fortsätter vårt förbättringsarbete

Utifrån analys av resultatet har vi identifierat områden och enskilda frågor som har stor påverkan på nöjdheten hos våra företag. Det använder vi som grund för beslut om åtgärder och för att sätta upp nya mål.

Det är även viktigt att fortsätta upprätthålla hög nivå inom bemötande. Insatser kopplade till ökad förståelse, dialog och kommunikation står högt på listan. Under hösten kommer bland annat en särskild utbildningsinsats för chefer genomföras. Kommunens myndighetsservice är en viktig del i hur man som företag upplever kommunens företagsklimat.

- ”För att vi ska kunna utvecklas som kommun behöver vi veta vad våra företagare tycker om vårt arbete. Så ett stort tack till alla er som deltagit och tagit sig tid att svara, säger Catharina Rydberg Lilja, biträdande kommunchef. Vi har arbetet systematiskt i flera år och kommer även genomgå en organisationsförändring som syftar till att ytterligare stärka företagsklimatet.”

Så här går undersökningen till

Undersökningen skickas löpande ut till företag som har haft kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Den snabba återkopplingen möjliggör eventuella förbättringsåtgärder under årets gång och kan stimulera verksamhetsutveckling. En gång om året sammanställs resultatet i en omfattande rapport och analyseras.


SKL:s rapport - Öppna Jämförelser Företagsklimat 2017

Här hittar du rapporten i sin helhetlänk till annan webbplats