Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad klättrar i SKL:s undersökning kring företagsklimat

Företagen i kommunen ger Halmstads kommun allt bättre betyg för servicen kring myndighetsärenden. Sedan mätningen 2012 har Halmstad klättrat från 160:e plats till 2017 års ranking på 51:a plats.

Nu är resultatet från SKL:s ranking för kommuners företagsklimat 2017 sammanställt. Halmstads kommun placerar sig på 51:a plats av 171 deltagande kommuner i kundundersökningen "Löpande insikt".

Undersökningen mäter företags upplevelse av kommunens service i samband med ett myndighetsärende. De områden som omfattas är bygglov, serveringstillstånd, miljö och hälsa, livsmedel, brandskydd och tillfällig markupplåtelse.

Stadig klättring

Kommunen klättrar 45 placeringar sedan senaste mätningen år 2014. Då låg kommunen på 96:e plats, en klar förbättring sedan mätningen år 2012 då Halmstads kommun låg på 160:e plats. Bland de kommuner som har fler än 40.000 invånare hamnar Halmstad på 14:e plats av 62.

Betygsindex

Halmstads kommun får ett sammantaget betygsindex på 74 som ligger över det nationella genomsnittet på 71. 

– Mätningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra servicen i samband med myndighetsärenden. Årets resultat ger en tydlig signal att vi är på rätt väg och det känns roligt att det arbete vi gör ger effekt, säger Emma Christensson, samordnare för tillståndsfrågor.

Nu ska resultatet analyseras djupare för att få fram fler detaljer om vad undersökningen visar för styrkor och svagheter.