Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företagsbesök på GN Transport 

Vad är viktigt för transport- och logistikbranschen i Halmstad för att vi ska nå målet Sveriges bästa företagsklimat? Det var frågan för dagen då politikerna i KTHU träffade branschföreträdare på företagsbesök hos GN transport.

Det strategiska företagsbesöket för representanterna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet, KTHU, gick denna gång till GN Transport som är ett företag inom logistik- och transportbranschen.

GN Transport är ett transportföretag som nischat sig mot den franska marknaden med Skandinavien som bas. Företaget har två dotterbolag; GN Express och GN Logistics. Just nu bygger GN Logistics en ny logistikanläggning på 13 400 kvadratmeter och det innebär att alla verksamheterna kommer att vara samlade på Villmanstrands industriområde.

Södra infarten viktig för hållbar tillväxt och minskad miljöpåverkan

Trafikverket och Halmstads kommun har påbörjat etapp 1 av nya södra infarten. Den nya länken ska binda samman nuvarande och planerade verksamhetsom-råden med hamnen, E6 och riksväg 15. För GN Transport innebär det att den nya anslutningsvägen från E6:an till väg 25 kommer att anläggas precis utanför vilket medför såväl bättre tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. 
 
– Det är positivt att politikerna kommer på besök så att vi har en möjlighet att informera om logistik- och transportbranschen, vår verksamhet och diskutera framtida behov, säger Per-Olof Nilsson, vd på GN Transport.

– Vi är oerhört glada att byggnationen för södra infarten har påbörjats och att vi får den efterlängtade trafikplatsen. Det innebär att vi får ett fantastiskt läge sett utifrån ett logistiskt perspektiv. Tillgängligheten blir mycket effektivare för samtliga besökare och dessutom sparar vi en hel del extra kilometer, som i sin tur även generar mindre utsläpp och miljöpåverkan, berättar Per-Olof Nilsson. 
 
– Jag är väldigt glad över att vi har fått möjlighet att förlägga politiska möten på plats på företag i Halmstad, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman.

Hos GN Transport var det såklart extra roligt att få genomföra vårt utskottsmöte samtidigt som bygget av den mycket efterlängtade Södra infarten pågick precis utanför fönstret. Samtalet med Per-Olof Nilsson gav värdefulla nya kunskaper, där vi bland annat berörde exploateringsfrågor, kompetensförsörjning och gemensamma insatser för integration.

En annan viktig effekt av dessa möten med företagare är att vi lär känna varandra och på så sätt både ökar förståelsen för framtida utmaningar och skapar möjlighet att hitta gemensamma lösningar för att utveckla Halmstad. Det är en oerhört viktig komponent i resan mot Sveriges bästa företagsklimat.

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet på strategiskt företagsbesök hos GN Transport och VD:n Per-Olof Nilsson

På väg mot Sveriges bästa företagsklimat