Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Färre bygglov krävs i de nya riktlinjerna för uteserveringar

Flertalet åtgärder, bland annat staket och parasoller, blir bygglovsbefriade och staketen får vara högre än tidigare på stadens uteserveringar. Det är några av nyheterna i de nya riktlinjer för uteserveringar som Halmstads kommun tagit fram.
– Riktlinjerna verkar för en öppen, inbjudande och livlig miljö. Vi vill jobba för en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna, säger Kjell Helgesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

De nya riktlinjerna som börjar gälla i år med en övergångsperiod till 2019, innebär färre krav på krögarna att ansöka om bygglov samtidigt som det möjliggör en längre säsong och gör det offentliga rummet mer tillgängligt och iögonfallande. Förhoppningen är att de nya riktlinjerna ska leda till att majoriteten av krogägarna ska slippa söka bygglov för sina uteserveringar.

Här är ett antal av nyheterna:

  • Den bygglovsbefriade höjden på staketen höjs från 90 till max 110 centimeter på långsidorna
  • På kortsidorna av uteserveringarna kommer det tillåtas en höjd på max 140 centimeter
  • Parasollen blir bygglovsbefriade
  • ”Golvet” ska bestå av mark såvida det inte har en lutning som överstiger 1 meters höjdskillnad på 20 meter
  • Avgränsningen behöver inte längre vara staket, utan kan vara växtlighet

Den tillåtna stakethöjden höjs utifrån både tillgänglighet- och säkerhetssynpunkt samt att många leverantörer har ett standardmått på cirka en meter. Höjden för staket vid bostad är detsamma, vilket förenklar och minskar risken för feltolkning.

Tidigare har krögare kunnat bygga uteserveringar med exempelvis trädäck. ”Golvet” ska under kommande vår bestå av mark, såvida inte höjdskillnaden är en meter på en sträcka som löper över 20 meter.

– Detta krav ställer vi för att öka tillgängligheten, undvika skadedjur och minska brandrisken, säger Anna-Karin Malmkvist (S), vice ordförande.

Främja handeln och göra det tillgängligt

Att maxgränsen ligger på 140 centimeter gällande höjden på kortsidorna av uteserveringarna har flera orsaker.

– Det ska finnas en fri siktlinje från uteserveringen och den ska inte skymma bakomliggande handel. Glas är inte alltid genomsiktligt på grund av olika ljus och reflektion. Vi vill främja all handel i stan. Samtidigt vill vi inte skapa några mörka och dolda hörn, som kan uppstå vid för höga kortsidor, där invånarna kan känna sig otrygga och göra det tillgängligt för funktionsnedsatta personer, säger Kjell Helgesson.

Det är inte bara glas, tyg eller plast som kommer kunna vara staket, även växtlighet är en möjlig lösning nu.

– Detta är för att ge ytterligare alternativ till att sätta en egen prägel på sin verksamhet och liva upp stadsrummet med grönska, säger Anna-Karin Malmkvist (S), vice ordförande.