Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

EU-pengar för kompetensprojekt i Halmstad

Tillväxtavdelningen på Halmstads kommun har under 2020 arbetat för att öka den externa finansieringen av olika projekt som bedrivs inom kommunen och genom samverkan med andra aktörer.

Under året har möjligheter funnits att söka projektmedel från Europeiska socialfonden för arbete med frågor som bland annat handlar om kompetensförsörjning och etablering av arbetslösa på arbetsmarknaden.

Medel har sökts för att stärka och utveckla arbetet med dessa frågor och ansökningarna har resulterat i beviljade projektmedel för fem projekt:

Kompa Halland

Projektet arbetar med kompetensutvecklingsinsatser för anställda/varslade/permitterade i små och medelstora företag. Högskolan i Halmstad är projektägare och Halmstads kommun ingår som samverkanspart tillsammans med övriga hallandskommuner.

Projektet beviljades 15 miljoner kronor och startade i juni 2020. Projektet pågår i cirka 2 år.

Projekt Sileo

Projektet ska arbeta med insatser för utrikes födda individer i åldern 29–64 år som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är projektägare och samverkar med flera förvaltningar i Halmstads kommun i denna fråga.

Projektet har beviljats cirka 7 miljoner kronor och startar i januari 2021. Projektet pågår i cirka 2 år.

Projekt Progress

Målgrupp för projektet är personer som befinner särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av stärkande och utvecklande insatser. Samordningsförbundet Halland är projektägare och genomförandet av projektet sker i samverkan med alla kommuner i länet.

Projektet har beviljats cirka 12 miljoner kronor och startar efter årsskiftet. Projektet pågår i cirka 2 år.

Mobilisering för ungas etablering

Det är ett förstudieprojekt med fokus på unga i åldern 15 till 29 år. Projektet ska kartlägga och analysera aktuellt läge och behov för denna målgrupp med målet att ta fram underlag som bland annat kan användas för utvecklad intern samverkan kring ungdomarnas behov samt eventuell ansökan av ett större genomförandeprojekt med insatser för unga. Tillväxtavdelningen på Halmstads kommun är projektägare av förstudien.

Projektet har beviljats cirka 400 000 kronor (finansiering av en förstudieledare) och förstudien kommer att genomföras under år 2021.

Kompetensförsörjning

Det är ett förstudieprojekt där HR-avdelningen på Halmstads kommun är projektägare. Syftet med förstudien är att göra en kartläggning om kompetensförsörjning i Halmstads kommun som arbetsgivare.

Projektet har beviljats cirka 400 000 kronor för finansiering av bland annat en extern facilitator som ska arbeta tillsammans med medarbetare på HR i denna fråga. Förstudien kommer att genomföras under 2021.