Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Behöver ditt företag öka sin digitala kompetens?

Många företag behöver öka sin digitala mognad för att stå rustade inför framtiden. I projektet Digiboard Lead, som drivs av kommunens innovationsarena och inkubator HighFive, kan detta bli möjligt. Under december har två företag från Halmstad påbörjat satsningen och nu får fler företag möjlighet att delta.

– Syftet med Digiboard Lead är att öka ledningars och styrelsers digitala kompetens, berättar Anna Petersson, affärsutvecklare och projektledare på HighFive.

De företag som deltar arbetar konkret med den egna verksamheten och dess digitala möjligheter.

– Genom omvärldsanalys och en digital mognadsskattning kartlägger vi möjliga utvecklingsområden och tar slutligen, tillsammans med våra digitala strateger och företagen själva, fram en digital strategi, säger Anna Petersson.

Noggranna analyser ligger till grund för arbetet

Digiboard Lead inleds med en nulägesanalys, både av affärsmässiga förutsättningar och av den digitala mognaden. HighFive hjälper till att definiera vilken digital mognadsfas som företaget befinner sig i för att senare kunna välja de mest effektiva digitala initiativen.

I nästa del presenteras en företagsspecifik omvärldsanalys. Denna tar både upp övergripande trender i samhället, så kallade megatrender, och specifika spaningar för den bransch som företaget befinner sig i. Analysen görs även på företags- och produktnivå. Utifrån resultatet definieras sedan ett antal insikter och möjligheter, som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

– Skattningen tillsammans med insikterna från omvärldsanalysen blir alltså utgångspunkten för företagets strategi och för de digitala utvecklingsområden som tas fram och konkretiseras i den sista delen av projektet, säger Anna Petersson.

Framtidsstrategi pekar ut vägen

Det företaget får med sig är en framtidsstrategi, där digitala actions och datadrivna initiativ vävs tätt samman med företagets grundläggande strategi och tillväxtmål.

– Slutligen kopplar vi på en grupp studenter från högskolan, en innovationsgrupp med representanter för olika utbildningsområden, som separat får ge sin ”take” på de områden som konkretiseras i strategin. Detta tror vi ger en ytterligare innovativ dimension till projektet och nya tankar för bolagen, säger Anna Petersson.

I projektet ingår även en inspirationsdel, i form av ett event där de deltagande företagen får träffas och tillsammans lyssna till talare som belyser frågor som digitalt ledarskap, datadrivna beslut, IT-säkerhet med mera.

Upplägget av Digiaboard Lead

Digiboard Lead omfattar tre individuella workshoppar för ledningsgrupp eller styrelse, ett ytterligare tillfälle då omvärldsanalysen presenteras samt ett inspirationsevent där de deltagande bolag träffas och utbyter erfarenheter mellan sig och med digitala specialister.

Det finns platser kvar till vårens omgång

Den första omgången av Digiboard Lead håller nu på att avslutas och en ny grupp startar under januari/februari. I denna finns fortfarande platser kvar.

En sista omgång av projektet kommer starta hösten 2020. Kostnaden för de deltagande bolagen är 9 500 kronor.

– Projektet grundar sig i en utmaning som Tillväxtverket har identifierat. Den gäller hur svenska små och medelstora bolag tar sig an de möjligheter och hot som digitaliseringen innebär. De flesta vet varför och att man måste påskynda digitala och datadrivna initiativ för att hålla sig konkurrenskraftiga men vet helt enkelt inte hur det ska göras. Detta vill vi hjälpa våra Halmstad- och Hallandsbolag med, säger Anna Petersson.

Läs mer om utbildningen och anmäl diglänk till annan webbplats