Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

90 djupintervjuer gav svar om kommunens myndighetsutövning

Hur upplever du vårt arbete? I ambitionen att väsentligt förbättra kommunens myndighetsutövning har denna fråga i höst ställts i 90 djupintervjuer med företagare. Resultatet blev både ris och ros – stor uppskattning på många områden och klagomål med medföljande kloka förbättringsförslag på andra.

Ulrika Riseby från konsultföretaget Great pekar ut olika parametrar som är viktiga i företagens syn på kommunens myndighetsutövning.

– Halmstads kommun vill skapa en myndighetsutövning som är i toppklass. För att lyckas med det måste vi lyssna på företagens tankar om vad som fungerar bra och dåligt, berättar Joakim Lind, strateg på kommunens tillväxtavdelning.

Kommunen har sedan länge gjort kontinuerliga mätningar, Insikt, där alla företagare som kommer i kontakt med kommunen när det gäller bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd får tycka till om ärendehanteringen.

Ville ha mer än kvantitativ mätning

– Denna ger många svar som vi ständigt följer upp. Men vi vill också ha mer ingående samtal för att kunna fånga upp företagarnas upplevelse. Därför har vi i höst anlitat ett företag som har genomfört djupintervjuer med 90 personer, berättar Joakim Lind.

Den myndighetsutövning kommunen ville veta mer om gällde brandskydd, livsmedel, miljö- och hälsoskydd och bygglov. Inom de två förstnämnda gjordes 15 intervjuer per område, inom de två sista 30 per område. När det gäller bygglov var hälften av de intervjuade privatpersoner.

Ros, ris och många förbättringsförslag

Bäst omdömen fick Räddningstjänstens arbete med brandskydd. Företagarna är till stora delar nöjda. Lösningsorientering, tydlighet, hjälp att göra rätt är några exempel på vad som uppskattas av de tillfrågade.

När det gäller miljö- och hälsoskydd uppskattas bra tillgänglighet och återkoppling, hjälp att göra rätt, smidiga dialoger och tydligare krav. Det finns dock mer att önska när det gäller information, rådgivning, engagemang och det som ibland verkar vara personbundna beslut och olika tolkningar från tjänsteperson till tjänsteperson.

Livsmedelstillsynen fick ros för kunnighet, hög tillgänglighet och vägledning och snabb återkoppling, och ris för sin attityd att leta fel. Information om avgifter och tidsåtgång kan bli bättre liksom förståelsen för företagens arbete.

Bygglovsprocessen uppskattas för bra webbtjänst, bra skriftlig information och tillgänglighet genom onsdagsöppet. Bland förbättringsförslagen finns möte med handläggaren i ett tidigt skede för att spara tid, liksom en personlig kontakt att alltid vända sig till under ärendets gång. De saknar också en vilja att hjälpa de sökande att lyckas, liksom tydligare information om lagar, regler, processer med mera.

Joakim Lind

Joakim Lind visar resultat från djupintervjuer om bygglovsprocessen.

Viktigt att alla strävar åt samma håll

Resultatet av undersökningen har presenterats för de olika avdelningar på kommunen som beställt den, liksom i korthet på Näringslivsforum nyligen. Vid båda tillfällen medverkade Ulrika Riseby från konsultföretaget Great.

– Jag har genomfört många undersökningar liknande den här runt om i Sverige. Det som utmärker kommuner med bra företagsklimat är tre saker. Att ni som är politiker är toktydliga med att det här arbetet är viktigt, att politiker, chefer och tjänstepersoner har samma mål och jobbar utifrån dessa, och att alla är hoppratade och har en ömsesidig respekt för och för dialog mellan varandra. Då kommer man långt.