Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Strategiska företagsbesök - för Sveriges bästa företagsklimat

Hur kan vi skapa arbetstillfällen till personer långt från arbetsmarknaden? Ett av svaren heter arbetsintegrerande socialt företag och representanterna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet besökte ett av dem; Det Goda Livet i Halmstad och dess verksamhet Café Välkommen på Andersberg.

Det strategiska företagsbesöket för representanterna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet, KTHU, gick denna gång till Det Goda Livet som är ett arbetsintegrerande socialt företag.

Denna typ av företagande ger både ekonomiska och samhällsvinster. Här får människor växa utifrån sina egna förutsättningar och kompetenser. Det finns möjlighet till arbetsträning och praktik. Målet är att fungera som en språngbräda ut på arbetsmarknaden.

Kristina Norrman som är ordförande berättade om föreningens resa sedan starten 2012/2013. En rad caféer har varit i drift och hundratals personer, mestadels kvinnor, har genom café-verksamheterna integrerats i arbetslivet, fått språkträning och detta har bidragit till att människor blivit stärkta.

Det var fantastiskt att få höra om vad Det Goda Livet gör för kvinnor långt från arbetsmarknaden, berättar Lina Siljegård, blivande tillväxt - och utvecklingsdirektör i Halmstads kommun. Kvinnorna får ökat självförtroende och hjälp att utvecklas för att bli en tillgång för vilket företag som helst. En vinna-vinna situation både för individ och samhälle, tillägger Lina.

Vi har en tudelad arbetsmarknad i Halmstad, där arbetslösheten är mycket låg för stora grupper Halmstadbor, men samtidigt hög i andra grupper, säger Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande. Där fyller sociala företag en viktig roll för att fånga upp Halmstadbor som står långt från arbetsmarknaden, lyfta dem och stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Det Goda livet har två verksamheter i gång för tillfället; Roots som är ett ungdomsprojekt och ligger vid Norre Port samt Café Välkommen som är ett integrationsprojekt på Andersberg.

Hunsaporn Khoeinok och Yasemin Adal arbetar på Café Välkommen, en av Det Goda Livets verksamheter. Här tillsammans med Lina Siljegård, som tillträder tjänsten som tillväxt- och hållbarhetsdirektör i Halmstads kommun den första april.