Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Näringslivsklimatet:
Arbetet för förbättringar är redan inlett

Halmstads kommun har dalat 19 platser i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i landet. Halmstad ligger i år på plats 117 bland 290 kommuner.
– Vi är medvetna om att förändringar behövs och är mitt uppe i ett arbete för att på sikt nå Sveriges bästa företagsklimat, säger Jonas Bergman (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Utvecklingsprocessen innehåller en rad olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för företag att verka och etablera sig i Halmstads kommun.

Exempel på förbättringsarbeten:

  • Ökad dialog med näringslivet genom bland annat nyinrättat näringslivsråd och näringslivsforum.
  • En väg in via kommunens kontaktcenter, med eget knappval för företagare.
  • Kundrådgivare för hantering av bygglov.
  • Tillståndslotsar som hjälper till vid tillståndsansökningar.
  • Nya riktlinjer för konkurrensutsättning som ger fler aktörer möjlighet att driva kommunal verksamhet.
  • Fokus på kompetensförsörjning, bland annat genom ökad samverkan med Högskolan i Halmstad.
  • Förbättrad rådgivning till nya företag genom High5.

Näringslivsfrågorna prioriteras

Ett viktigt led i förbättringsarbetet är också flytten av ansvaret för näringslivsfrågorna från ett bolag till kommunstyrelsen. Frågornas dignitet slogs dessutom fast när kommunfullmäktige i sitt planeringsdirektiv för de kommande fem åren satte målet att Halmstad ska nå Sveriges bästa företagsklimat.

– Kommunen har också nyligen tagit fram en plan för näringslivsarbetet och vi jobbar nu långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för företagare att nå hållbar tillväxt, säger näringslivschef Lina Siljegård.

Dessutom deltar Halmstads kommun tillsammans med ytterligare fem kommuner i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för bättre företagsklimat.

Svar från 150 företag

Svenskt Näringslivs rankning grundas på flera underlag, dels statistik, dels 150 enkätsvar.

Frågorna har ställts till slumpvis utvalda företag bland de drygt 9 500 som finns i Halmstads kommun. Det sammanfattande betyget som dessa ger till kommunen är 3,4 – en siffra som ligger precis på rikssnittet. En minskning, med 0,1 har skett sedan förra året.

Goda betyg för infrastruktur

I detaljfrågorna får Halmstads kommun såväl ris som ros. Högst betyg ges för tillgången till tele- och IT-nät, samt till vägar, tåg och flyg. Den sistnämnda ska dessutom snart stärkas upp med en ny färjeförbindelse till danska Grenå.

Bland de områden som får sämre betyg finns kommunens service till företagen. Här har ett aktivt förbättringsarbete inletts, bland annat när det gäller bygglovsprocessen.

Läs mer om den förbättrade bygglovsprocessen