Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstad har fått ett näringslivsråd - för Sveriges bästa företagsklimat

Hur ser Halmstads förutsättningar för tillväxt ut? Vad ska prioriteras i arbetet framåt? Det är exempel på frågor som togs upp när det nyinrättade näringslivsrådet hade sitt första möte. Rådet ska diskutera strategiska frågor som har betydelse för näringslivet och vara en arena för kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse. Näringslivsrådet är viktigt i kommunens arbete för att nå målet - Sveriges bästa företagsklimat.

Halmstads kommun fortsätter utveckla arbetet och organisationen kring näringslivsfrågorna. Det senaste steget är att inrätta ett näringslivsråd.

Näringslivsrådet syfte är att föra en positiv dialog mellan kommunen och näringslivet. Det ska främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet, för att skapa tillväxt. Rådet ska vara en arena för att dela kunskap, skapa ömsesidig förståelse och här kan parterna resonera kring alternativ och skapa gemensamma bilder kring såväl nutid som framtid.

På detta första möte diskuterade medlemmarna hur Halmstads näringsliv ser ut idag och hur förutsättningarna ser ut för tillväxt från flera olika branschperspektiv. Det största tillväxthindret som många företag upplever idag är brist på kompetens och därför fördjupades diskussionen särskilt inom detta område. Andra områden som berördes var kommunens service och myndighetsutövning samt transport och logistik.

Rådet diskuterade även formerna för näringslivsforum och den 24 april kommer kommunen att bjuda in representanter från näringslivet för att mer ingående diskutera strategier för tillväxt för Halmstad.

Efter mötet var deltagarna entusiastiska och positiva till det framtida samarbetet.

– Vi har tagit ett viktigt steg för kommunen, säger kommundirektör Mattias Rossköld. Tillsammans med företagen utvecklar vi näringslivet.

– Det känns som ett bra uppstartsmöte, kommenterar Claes Sandvig, från Visita - svensk besöksnäring. Nu är det viktigt att involvera företagen i det framtida arbetet.

– Jag tycker att näringslivsrådet är ett bra initiativ av Halmstads kommun, säger Martin Klang från Sveriges byggindustrier. Det främjar företagen och skapar förutsättningar för näringslivet att växa.

– Vi har bestämt oss för att Halmstads kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Näringslivsrådet är ett av många viktiga steg för att nå dit, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman och avslutar; För egentligen är det rätt enkelt - mår företagen bra, mår Halmstad bra.

Näringslivsrådet träffas nästa gång i augusti för att stämma av hur arbetet framåt bäst ser ut för att nå långsiktig tillväxt.

Halmstads näringslivsråd

Här är representanterna i Halmstads nyinrättade näringslivsråd. Från vänster Kerstin Bengtsson, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Jonas Bergman, Kommunstyrelsens ordförande, Lotta Ericsson, Företagarna Halmstad, Michael Svensson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott, Mattias Rossköld, Kommundirektör, Martin Klang, Sveriges byggindustrier, Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef och Claes Sandvig, Visita – svensk besöksnäring

Halmstads näringslivsråd består av:
Lotta Ericsson, Företagarna Halmstad
Martin Klang, Sveriges byggindustrier
Claes Sandvig, Visita – svensk besöksnäring
Kerstin Bengtsson, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Jonas Bergman, Kommunstyrelsens ordförande
Michael Svensson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott
Mattias Rossköld, Kommundirektör
Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef