Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Företagsbesök på Fredblad arkitekter - för Sveriges bästa företagsklimat

Hur kan vi bygga ett hållbart samhälle i en period av stark tillväxt inom kommunen? Det är en fråga som kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhetsfrågor, KTHU, har på sitt bord. För att söka svar gick det strategiska företagsbesöket i augusti till Fredblad arkitekter som fick Miljöpriset på Näringslivsgalan 2018 för sitt engagemang.

Halmstad växer och sedan vi passerade etthundratusen invånare i mars 2019 har ytterligare tvåtusen flyttat hit.

I takt med detta behöver det byggas fler bostäder, förskolor, skolor, företag och andra byggnationer i staden. En genomtänkt stadsplanering och dess byggnation kan bidra till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Fredblad arkitekter är ett företag som känner mycket för Halmstad och engagerar sig i staden. Delägare AnnCharlott Castler samt arkitekt Oscar Attesson tog emot utskottets ledamöter och svarade på frågor.

Företaget är viktigt i samhällsbyggnadsprocessen då det ritat många av Halmstads byggnader, både privata och offentliga. Genom materialval, utseende och funktionella lösningar påverkar de oss som bor och verkar i staden.

Fredblad arkitekter har till exempel ritat nya Kattegattgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som håller på att byggas just nu.

Näringslivsgalans "Miljöpris 2018" - juryns motivering:⠀
''Juryn premierar en engagerad samhällsbyggare som i sin expertroll har stor vilja och möjlighet att påverka sina beställare till bra val avseende miljö & hållbarhet.⠀

De byggnader och miljöer de skapar ska finnas i många år och med det genuina engagemang de har för att minska miljöpåverkan tar dom ett stort ansvar idag och för lång tid framåt.⠀

Deras process att aktivt föreslå beställaren att välja en än mer hållbar byggnad är ett föredöme för arkitekter och andra aktörer i byggbranschen.''