Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Näringslivsråd och näringslivsforum för ökad dialog

Halmstads kommun arbetar för att skapa Sveriges bästa företagsklimat. För att lyckas behövs dialog – mellan kommunen, företagen och näringslivets organisationer. Därför finns Näringslivsrådet och Näringslivsforum och därför görs strategiska företagsbesök.

Näringslivsrådet

Rådet bildades i mars 2019. Det består av representanter för Företagarna, Sveriges Byggindustrier, Sydsvenska Handelskammaren och besöksnäringsorganisationen Visita samt av företrädare för kommunen.

En av uppgifterna för rådet är att välja ut viktiga utvecklingsområden för vilka en fördjupad dialog behöver föras. För den dialogen skapas tillfälliga mötesplatser, näringslivsforum.

Näringslivsforum

Näringslivsforum arrangeras cirka fyra gånger per år. Till mötena bjuds näringslivsrådets ledamöter in tillsammans med andra, utifrån forumets tema, utvalda personer från näringslivet in. Ledamöterna i kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott och företrädare för kommunen deltar också, liksom eventuellt företrädare för andra myndigheter och organisationer.

Läs reportage från Näringslivsforum 23 oktober 2019
(tema kommunens bemötande av företag)

Se bildspel från Näringslivsforum den 3 decemberlänk till annan webbplats
(tema kompetensförsörjning)

Strategiska företagsbesök

Politikerna i kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott gör i samband med varje sammanträde företagsbesök inom olika branscher för att lära mer om det lokala näringslivets villkor och för att fånga in synpunkter på det kommunala arbetet.