Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om vårt arbete med näringslivsfrågorna

Kommunen har flera roller i arbetet för företag. Vi strävar efter att uppfattas som en självklar samarbetspartner.

Vi ger service och har en myndighetsroll

Kommunen hjälper företag som vill starta verksamhet, utvecklas och växa, eller som vill etablera sig här. Vi är också en myndighet som utfärdar tillstånd och utövar tillsyn.

Vi lyssnar på era synpunkter

Halmstads kommun mäter varje månad nöjdheten hos alla företag som kommer i kontakt med vår myndighetsutövning när gäller bygglov, brandskydd, livsmedel, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och tillfällig markupplåtelse. Utifrån resultaten förbättrar vi vårt arbete. Missa inte chansen att ge respons!
Läs mer om undersökningen

Vi söker dialog

För att göra vårt arbete bra söker vi dialog. I vårt näringslivsråd, med representanter för nyckelbranscher och kommunen, väljer vi ut viktiga utvecklingsområden för vilka det behövs en fördjupad dialog. Näringslivsrådet bjuder sedan in till större näringslivsforum där dessa områden diskuteras.
Läs mer om näringslivsråd och forum

Politikerna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet gör återkommande strategiska företagsbesök för att få mer kunskap om företagens villkor.

Vi samordnar oss

En samordnad och väl fungerande service till näringslivet har stor betydelse för företagsklimatet. Utifrån synpunkter som vi får in genom mätningar och dialogmöten pågår ett förbättringsarbete. Ett viktigt sådant är att vi hösten 2019 har startat förbättringar i bygglovsprocessen.

Kännetecken för vårt arbete

Vi arbetar för att våra möten med företagare alltid ska präglas av ett positivt bemötande där kommunens synsätt bygger på att göra saker möjliga. Vårt arbete ska kännetecknas av god service med hög tillgänglighet samt en tydlig, enkel, samordnad och rättssäker handläggning.