Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens näringslivsplan

Kommunstyrelsens näringslivsplan slår fast vilka områden som ska prioriteras i det kommunala näringslivsarbetet. Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet.

Näringslivsplanen ska ingå som en del i kommunfullmäktiges Plan för attraktivitet och hållbar tillväxt, som arbetas fram hösten 2019. Kommunens näringslivsarbete syftar till att få ett näringsliv som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Attraktiv regional nod

Halmstads och regionens attraktivitet ska vara stor. Vårt arbetsmarknadsområde ska utökas genom olika strategiska samarbeten, exempelvis med intilliggande kommuner, Norddjurs kommun i Danmark och Greater Copenhagen.

Växande näringsliv

Halmstad ska vara en attraktiv stad och regional nod som lockar kompetens från andra delar av regionen och landet. Innovativa tillväxtmiljöer ska locka studenter att stanna i Halmstad efter utbildningens slut. Genom god dialog med näringslivet ska behov ringas in och tillgodoses.

Attraktionskraft för nyetableringar

Kommunen ska locka nya etableringar, exempelvis inom branscher som bidrar till en höjd utbildningsnivå som hälsoteknik, IT och FoU. Vi vill också få företag som bidrar med många arbetstillfällen att etablera sig här, liksom branscher som stärker Halmstad som regional nod och som stärker besöksnäringen. Kommunen ska också ha en välutvecklad process för att stödja företagsetableringar och företagsexpansion.

Högt nyföretagande

Halmstad ska ha ett nyföretagande över snittet i Sverige. Genom samarbeten med näringslivet och Högskolan i Halmstad kan vi nå ett nyföretagande med nya forskningsidéer som grund. Kommunen ska också ta initiativ till nya utvecklingsmiljöer för innovation. Hållbarhet och digitalisering är särskilt angelägna områden för nyföretagande.

Kompetensförsörjning

Kommunen ska bidra till kompetensförsörjning hos företag och offentliga myndigheter, bland annat genom ett utvecklat samarbete mellan kommunen, skolan, högskolan, regionen och företagen för att attrahera och matcha behoven.

Myndighetsutövning i toppklass

Kommunens myndighetsutövning ska, vid rankningen av företagens upplevelse, finnas i topp-fem bland kommuner över 40 000 invånare. Det ska vara enkelt för företagen att göra rätt och ärendehanteringen ska vara rättssäker, tydlig, samordnad och effektiv.

Läs hela kommunstyrelsens Plan för näringslivsarbetePDF (fastställd 3 september 2019).