Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansökan om tillfällig hyresrabatt

Ett grundläggande kriterium för att ta del av hyresrabatt är att företaget eller föreningen tillhör en bransch som omfattas av regeringens stödåtgärd. Branschernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns upptagna i regeringens förordning i form av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag. Stödet kan sökas fram till och med 16 juni 2020.

Ansökningsformulär
Kontaktuppgifter
Ange en kontaktperson för ansökan. Personen du anger kan bli kontaktad om vi har frågor kring ansökan.
Kontaktuppgifter

Ange SNI-kod. För att få stöd krävs SNI-kod som matchar de utpekade utsatta branscherna enligt regeringens beslut om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader. I ingressen ovan kan du läsa mer om vilka branscher som har rätt till stöd.
Har ditt företag eller din förening drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som ni inte hade kunnat förutse eller undvika? * (obligatorisk)
Du behöver kunna visa ett tydligt negativt trendbrott i företagets eller föreningens ekonomi. Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av coronaviruset. Företaget eller föreningen ska direkt eller indirekt vara drabbad av utbrottet av coronaviruset för att kunna få stöd. Bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlag kan till exempel vara balans- och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation. Vi kommer att jämföra april månads omsättning 2020 med 2019 som vägledande för nivån på hyresrabatten. En omsättningsminskning på 25% eller mer berättigar till 50% hyresrabatt. Vid omsättningsminskning mindre än 25% är hyresreduktionen 25%. Tänk på att filerna måste vara döpta med olika namn.
Har ditt företag eller din förening drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som ni inte hade kunnat förutse eller undvika?


Jag intygar att bifogad fil/filer ovan är korrekta. Ärendet kommer inte att behandlas om inte underlag är medskickat.  * (obligatorisk)
Jag intygar att bifogad fil/filer ovan är korrekta. Ärendet kommer inte att behandlas om inte underlag är medskickat.

Har ni skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten? * (obligatorisk)
För att få stöd får ditt företag eller din förening inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Om du svarar Ja på denna fråga kommer din ansökan inte att behandlas då du inte är berättigad stöd.
Har ni skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?


Är ditt företag eller din förening på obestånd, under rekonstruktion eller skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning? * (obligatorisk)
För att få stöd får inget av ovanstående gälla ditt företag eller din förening. Om du svarar Ja på denna fråga kommer din ansökan inte att behandlas då du inte är berättigad stöd.
Är ditt företag eller din förening på obestånd, under rekonstruktion eller skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning?


Har ditt företag eller din förening några hyresskulder till hyresvärden före mars månad?
För att få stöd får ditt företag eller din förening inte ha några hyresskulder. Om du svarar Ja på denna fråga kommer din ansökan inte att behandlas då du inte är berättigad stöd.
Har ditt företag eller din förening några hyresskulder till hyresvärden före mars månad?


Utbetalning av hyresrabatt * (obligatorisk)
Beviljad tillfällig hyresrabatt ges i normalfallet som en nedsättning av hyran. Ange vilka månader 2020 som ditt företag eller din förening redan har betalt full hyra.
Utbetalning av hyresrabattAnge dina uppgifter för mottagande av utbetalning * (obligatorisk)
Vi kan endast göra utbetalningar till plus- eller bankgiro. Har du inte den typen av konto behöver du skaffa det innan du ansöker om stöd.
Ange dina uppgifter för mottagande av utbetalning


Jag godkänner att inlämnade uppgifter kontrolleras hos kreditupplysningsföretag. * (obligatorisk)
Jag godkänner att inlämnade uppgifter kontrolleras hos kreditupplysningsföretag.

Viktig information

När din ansökan kommit in bedömer vi din ansökan för att återkomma med besked om hyresrabatt. Om ditt företag eller förening erhåller hyresrabatt ingår du som hyresgäst och vi som hyresvärd en särskild överenskommelse kopplad hyresrabatten. Vi uppmanar dig att läsa överenskommelsen noga. Överenskommelsen kommer att innehålla ett villkor att statens del av hyresreduktionen gäller under förutsättning att vi som hyresvärd erhåller statligt bidrag. Vi som hyresvärd kan ansöka om statligt stöd under perioden 1 juli 2020 och 31 augusti 2020. Föreningar som söker tillfällig hyresrabatt via teknik- och fritidsförvaltningen redovisar den månad med högst omsättningsminskning, jämfört med 2019, under mars till maj 2020 och ska ha genomfört en riskanalys med RF-SISU Halland. 

Läs mer om stödets utformninglänk till annan webbplats