Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fritidspedagog

Fritidspedagog – grundskola

Ca 120 st

Uppdrag

Som fritidspedagog i grundskolan arbetar du oftast med barn i åldrarna sex till tolv år. Du organiserar och ansvarar för aktiviteter före, under och efter skolan för att utveckla barnens sociala förmågor och tillföra kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap. I arbetet stödjer du eleverna att utveckla sina intressen, att ta egna initiativ och att ta ansvar för sig själv och andra. Som fritidspedagog arbetar du både inom fritidshemmet och i skolklasserna. det är vanligt att fritidspedagogerna arbetar tillsammans med förskollärare och grundskollärare i arbetslag. Kontakten med föräldrarna är viktig. Rekryteringsbehovet av fritidspedagoger är idag mycket stort.

Kompetens

Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem alternativt en fritidspedagogexamen.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

Fritidspedagog personer med funktionsnedsättning

Ca 5 st

Uppdrag

När föräldrarna arbetar kan vissa ungdomar med funktionsnedsättning ha svårt att klara sig ensamma. Ditt uppdrag är att skapa en trygg och meningsfull fritid för dem efter skolan och under skolloven. Som fritidspedagog leder och anordnar du olika aktiviteter, individuellt eller i grupp, till exempel att använda ny teknik, måla, idrotta eller spela teater.
Du kan också arbeta som fritidskonsulent. Ditt uppdrag är då att erbjuda och anpassa samhällets fritidsutbud och information om detta på ett sätt som gör det tillgängligt och bra även för personer som annars inte kan ta del av utbudet.

Kompetens

Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem alternativt fritidspedagogexamen. Kunskap om funktionsnedsättning är meriterande. 

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen