Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Verksamhets-/kvalitetsutvecklare

Verksamhets-/kvalitetsutvecklare

Uppdrag

Som verksamhets-/kvalitetsutvecklare arbetar du strategiskt med förvaltningens eller bolagets övergripande utvecklingsarbete och långsiktiga planering. På uppdrag av ledningen tar du initiativ till olika former av utvecklingsarbete och utarbetar kort- och långsiktiga prognoser baserade på omvärldsbevakning samt kända och förväntade faktorer. En viktig del av arbetet är att följa upp resultat och kvalitet samt föreslå förändringar i nära samarbete med berörda verksamhetschefer och motsvarande. Motsvarande uppdrag finns även på andra nivåer i organisationerna. Du har då en slags projektledarroll med ansvar för att koordinera och samordna delarna och aktörerna i ett utvecklingsarbete. Det kan handla om att vara med och utveckla befintliga verksamheter eller att skapa nya delar av verksamheter. Din roll är att ta fram underlag och planer för verksamheter. Du ska också sammanställa och presentera förslag på nya verksamhetsidéer samt stötta och handleda cheferna i utvecklingsprocessen.

Kompetens

Högskoleutbildning, analytisk och metodisk förmåga, helhetsperspektiv samt kunna leda och hålla samman projekt. Arbetslivserfarenhet, gärna från aktuell verksamhet. Kunna driva utvecklingsprocesser och handleda personal i utvecklingsfrågor.

Mer information och kontakt

De flesta av kommunens förvaltningar/bolag har verksamhetsutvecklare med olika inriktningar. Kontakta respektive personalansvarig för mer information.

 

Metodstödjare

Uppdrag

En metodstödjares arbete utgår från en evidensbaserad praktik samt känd forskning kring implementering. Du är ett stöd till enhetschefer på socialförvaltningen när det gäller implementering av metoder, rutiner och riktlinjer. Vidare är du en resurs för socialförvaltningens enheter i det interna iutvecklingsarbetet. Som metodstödjare arbetar du för att stärka avdelningens förmåga att skapa delaktighet för barn och unga och deras föräldrar. Det gäller exempelvis bemötandefrågor, att finna nya metoder i arbetet för att möjliggöra högre grad av delaktighet, brukarråd och den årliga brukarundersökningen. Du är även ett stöd i implementeringen av kvalitetshandboken och verkar för att enheterna använder sig av handboken och att uppmärkssamma behov av utveckling av handboken.

Kompetens

Socionomutbildning eller motsvarande relevant högskoleutbildning. Du ska ha en stor erfarenhet från socialt arbete med barn och ungdomar och av myndighetsutövning.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen