Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Speciallärare

Speciallärare

Uppdrag

Som speciallärare arbetar du med att underlätta inlärningen för elever i behov av särskilt stöd. Dina insatser bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande och utveckling. Du arbetar med olika åldersgrupper, från förskoleklass och upp till gymnasiet. Som speciallärare har du en specialisering inom exempelvis utvecklingsstörning eller språk-, skriv- och läsutveckling.

Kompetens

Speciallärarutbildning, som är en påbyggnadsutbildning och vänder sig till dig som har en lärarutbildning och har arbetat i skolan i minst tre år.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen


Specialpedagog

Uppdrag

Som specialpedagog ger du andra lärare stöd och handledning i undervisningen av elever med svårigheter och behov av särskilt stöd. Du driver utvecklingsarbete i samarbete med andra för att skapa miljöer och hitta metoder och arbetssätt som främjar elevernas lärande. Du gör också pedagogiska utredningar och hjälper till att utforma åtgärdsprogram för att stödja eleverna. Vidare stödjer och hjälper du enskilda elever i klassrummet eller undervisar elever som behöver stöd i en mindre grupp.

Kompetens

Specialpedagogiska programmet, som är en påbyggnadsutbildning och vänder sig till dig som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning och som har arbeetat i skolan i minst tre år.

Mer information och kontakt

Barn- och ungdomsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen