Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Räddningstjänstarbetare

Brandförman

Uppdrag

Utöver de arbetsuppgifter som en brandman arbetar med så är du även som brandförman arbetsledare och styrkeledare på larm.

Kompetens

De kompetenser som krävs för brandman och även påbyggnadsutbildningen Räddningsledare A, samt erfarenhet från brandmannayrket. Nyrekrytering till brandmannatjänster sker vartannat/vart tredje år, stark konkurrens.

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten


Brandingenjör

Uppdrag

Vanligtvis består arbetet av myndighetsutövning så som tillståndsgivning, tillsyn, olycksundersökning och medverkan i kommunens bygg- och planprocesser. Riskanalyser och insatsförberedande arbetsuppgifter av olika slag är också vanligt. Även utbildning inom brandskydd till såväl elever, som företag och organisationer kan ingå, liksom andra förebyggande brandskyddsuppgifter. I många fall agerar du som brandingenjör räddningsledare vid större räddningsinsatser och har i de fallen även schemalagd beredskap.

Kompetens

Examen från brandingenjörsutbildningen vid LTH alternativt LTU. För att verka som räddningsledare krävs även påbyggnadsåret RUB vid MSB:s skolor. Ingen erfarenhet krävs.

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten


Brandinspektör

Uppdrag

Som brandinspektör arbetar du med myndighetsutövning såsom tillståndsgivning, tillsyn, olycksundersökning och medverkan i bygg- och planprocessen i kommunen. En stor del av verksamheten är även information och rådgivning samt utbildning av skolelever, företag och organisationer inom brandskydd och andra olycksförebyggande åtgärder.

Kompetens

För att arbeta som Brandinspektör ska du lägst ha MSB-utbildningen Tillsyn-A eller motsvarande.

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten


Brandman

Uppdrag

Vi är en organisation i ständig utveckling med högt ställda krav på att möta samhällets förväntningar. För att hantera de utmaningar vi ställs inför på bästa sätt söker vi en bredd av kompetenser och erfarenheter.

Tjänsten som brandman består av både förebyggande arbete och utryckningar. Förebyggandet innebär att du arbetar för att minska bränder och olyckor i samhället. Exempelvis genom information och rådgivning till kommunens invånare, brandskyddskampanjer eller utbildning på arbetsplatser och skolor. Utryckningar, som utgör en del av arbetstiden, görs vid till exempel bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, sjukvårdslarm, olyckor med farliga ämnen och djurlivräddning.

Som anställd inom räddningstjänsten möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. För att klara av arbetet krävs att vi är väl förberedda både praktiskt och mentalt och håller materielet i bra skick. Vi övar mycket för att bli trygga med varandra, vår utrustning och våra räddningsmetoder. Eftersom yrket kräver god fysik så är även träning en del av arbetet. Alla på räddningstjänsten arbetar tillsammans för att skapa Halmstads bästa arbetsplats, där vi värdesätter varandras kunskaper och olikheter och allas lika värde är självklart.

Kompetens

Vi söker dig som har en vilja att hjälpa människor, är initiativrik, har förmåga att både arbeta i grupp och självständigt och kan hantera pressade situationer. Det är positivt om du har praktiska erfarenheter, erfarenhet av likabehandlingsarbete och friskvård. Pratar du fler språk än svenska, har erfarenhet av att lära andra, ser vi det som en tillgång. Vi vill att du är lyhörd, kommunikativ och öppen för lärande utveckling av hela Räddningstjänstens verksamhet.

Krav för att bli heltidsbrandman i Halmstads kommun:

  • Genomförd utbildning, Skydd mot olyckor (SMO), tidigare 15 veckors brandmannautbildning eller likvärdig utbildning.
  • Lägst körkort *BC***
  • Godkänt simprov, Guldbojsintyg.
  • Godkänt gångbandstest, max 6 månader gammalt (åldersrelaterad nivå).
  • Godkända arbetsrelaterade tester samt fördjupade vattentester.

Här kan du läsa mer om vilka moment som ingår i de arbetsrelaterade testerna.PDF (PDF, öppnas i nytt fönster)

Här finns mallen för guldbojsintyget.PDF (PDF, öppnas i nytt fönster). Simprovet görs på valfri, auktoriserad badanläggning.

Gångbandstest görs hos valfri räddningstjänst som utfärdar ett intyg.

Rekryteringsprocessen

Steg1: Bland dem som skickat in godkända intyg enligt ovan sker ett första urval utifrån en samlad bedömning av besvarade frågor.

Steg 2. Om du går vidare i det första urvalet kommer du att kallas till våra arbetsrelaterade tester. I kallelsen ingår en beskrivning av de olika momenten.

Steg 3. Efter ett andra urval kallas till intervjuer. Inför dessa ska de som går vidare göra ett personlighetstest

Steg 4. De som går vidare efter intervju kommer att delta i test för att se förmåga i och under vatten. Dessa test pågår i fyra dagar och inkluderar en fördjupad läkarundersökning.

Steg 5. Referenstagning.

Steg 6. Beslut fattas om vem som erbjuds anställning och berörd person kontaktas.

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten

  

Brandmästare

Uppdrag

Brandmästaren kan jobba både operativt, i form av insatsledare, och som tjänsteman. Tjänstemannauppgifterna består av myndighetsutövning så som tillståndsgivning, tillsyn, olycksundersökning och medverkan i bygg- och planprocessen i kommunen. En stor del av verksamheten är även utbildning av skolelever, företag och organisationer inom brandskydd och andra olycksförebyggande åtgärder.

Kompetens

Utbildad brandman och Räddningsledare A, med erfarenhet från både brandmans-, och brandförmansyrket. Examen från Räddningsledare B. Eventuellt kompletterat med Tillsyn och olycksförebyggande A och B (inspektör).

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten


Brandskyddsutbildare

Uppdrag

Som brandskyddsutbildare är du vårt ansikte utåt och ansvarar för att utbilda i förebyggande brandskydd. Det omfattar information om den enskildes skyldigheter enligt LSO, om man drabbas av brand vilka åtgärder man ska göra, olika släckare och släckmetoder. Det är viktigt att du är pedagogisk och tycker om att stå och prata inför grupper av människor. Utbildningarna riktar sig till både vuxna i allmänhet och på företag som till elever inom grundskolan.

Kompetens

Brandman med erfarenhet från yrket och pedagoger/lärare med viss brandutbildning/erfarenhet.

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten


Inre befäl

Uppdrag

Inre befäl ansvarar för HILL, Hallands Integrerade Larm och Ledningscentral. En operativ ledningsfunktion som samordnar insatser inom RäddsamN, som består av räddningstjänsterna i Halmstad, RVÄST (Falkenberg och Varberg), Hylte samt Laholm. Inre befäl lämnar även operativt stöd till pågående insatser utifrån angivet behov.

Kompetens

Brandman med yrkeserfarenhet, samt påbyggnadsutbildningen Räddningsledare A.

Mer information och kontakt

Räddningstjänsten