Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Överförmyndare

Uppdrag

Som överförmyndarhandläggare och överförmyndarjurist arbetar du för att ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det kan exempelvis gälla underåriga, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. I din roll kontrollerar du att ställföreträdarna följer de krav som ställs enligt lag när de utför sina uppdrag. Du ansvarar även för att självständigt göra bedömningar om behov av ställföreträdare samt är med och beslutar om samtycke till ställföreträdarnas förvaltningsåtgärder. Du företräder även överförmyndaren i domstol.

Kompetens

Vi ser att du har juridisk utbildning på högskolenivå. I tillsynsarbetet krävs en bred förståelse inom flera av civilrättens centrala rättsområden, såsom personrätt, avtalsrätt, allmän förmögenhetsrätt, familjerätt, successionsrätt och fastighetsrätt. Arbetet som överförmyndarhandläggare och överförmyndarjurist ställer krav på muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga eftersom att du i rollen handlägger och utreder många ärenden. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig i ditt arbete.

Mer information och kontakt

Kommunledningsförvaltningen