Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lärare gymnasium

Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling. Att utbilda morgondagens vuxna innebär att ständigt utvecklas och utmanas i sin yrkesroll.

 

Lärare gymnasium, allmänna ämnen

Uppdrag

Som gymnasielärare ansvarar du för den pedagogiska undervisningen, som utgår från den statliga läroplanen. Du deltager aktivt i skolutvecklingsarbetet, är mentor och ansvarar för ett antal elever under deras studietid. I ditt uppdrag ingår bland annat utvecklingssamtal, elevvård samt föräldrakontakt. Du är direkt underställd rektor.

Kompetens

Gymnasielärarutbildning med adekvat ämnesbehörighet.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

Lärare gymnasium, estetiska ämnen

Uppdrag

Som gymnasielärare ansvarar du för den pedagogiska undervisningen, som utgår från den statliga läroplanen. Du deltager aktivt i skolutvecklingsarbetet, är mentor och ansvarar för ett antal elever under deras studietid. I ditt uppdrag ingår bland annat utvecklingssamtal, elevvård samt föräldrakontakt. Du är direkt underställd rektor.

Kompetens

Gymnasielärarutbildning med adekvat ämnesbehörighet.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

Lärare gymnasium, yrkesämnen

Uppdrag

Som yrkeslärare ansvarar du för den pedagogiska undervisningen, som utgår från den statliga läroplanen. Du deltager aktivt i skolutvecklingsarbetet, är mentor och ansvarar för ett antal elever under deras studietid. I ditt uppdrag ingår bland annat utvecklingssamtal, elevvård samt föräldrakontakt. Du är direkt underställd rektor.

Kompetens

Yrkeslärarutbildning.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

Förstelärare

Uppdrag

Som förstelärare har du det viktiga uppdraget att stödja och coacha andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevers olika behov.

Kompetens

Legitimerad lärare och minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Man ska ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt ska man av huvudmannen ha bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen